Misija i vizija

Vizija: Uspješnost i stručnost ujedinjeni za crnogorsko društvo utemeljeno na znanju

Misija: Obrazovanje i istraživanje integrisano u jedinstveni sistem koji podstiče kvalitet, uspješnost, saradnju i razvoj i omogućava kreiranje inovativnih proizvoda i usluga koji su konkurentni na globalnom nivou. Najboljim korišćenjem naših potencijala,  te podsticanjem partnerstva, doprinosimo napretku društva.