Zvanična posjeta predstavnika Svjetske banke INVO projektu

G-đa Iwona Borowik, ekspert za inovacije pri Svjetskoj banci, boravila je 8. i 9. decembra u posjeti INVO projektu. Cilj ove posjete bio je sagledavanje ukupnog napretka implementacije projektne komponente 3, „Uspostavljanje konkurentnog okruženja za istraživanje“ u okviru INVO projekta koji finansira Ministarstvo nauke kroz kredit Svjetske banke.

Pored sastanka sa INVO timom, g-đa Borowik je imala priliku da se sastane sa projektnim timom Centra izvrsnosti Elektrotehničkog fakulteta Crne Gore i upozna se sa dosadašnjim rezultatima, kao i problemima koji se javljaju prilikom implementacije ovog značajnog naučnoistraživačkog projekta vrijednog 3,4 miliona eura. Rukovodilac projekta,  prof. dr Igor Radusinović, istakao je da je na projektu trenutno angažovano 80 ljudi i da je u toku renoviranje i nabavka krupne naučnoistraživačke opreme za ukupno 6 laboratorija, od čega su četiri postojeće. On je dodao da je od početka projekta objavljeno 17 naučnoistraživačkih radova u časopisima i 34 na konferencijama, kao i da se u 10 naučnoinovativnih grupa radi na pronalaženju komercijalnih rješenja primjene ICT tehnologija u oblastima održive poljoprivrede i ekologije.

Takođe, g-đa Borowik posjetila je i korisnike osam naučnoistraživačkih projekata kojima su dodjeljeni grantovi putem dva kruga Konkursa u vrijednosti do 400.000 eura, i to:

  • Projekat CS-ICT „Novi ICT trendovi zasnovani na značajno manjem broju podataka/mjerenja i njihova primjena u multimedijama, biomedicini i komunikacijama“ Elektrotehničkog fakulteta, UCG. Rukovodilac, prof. dr Srđan Stanković, naglasio je da su do sada objavljena 63 naučna rada u vodećim internacionalnim časopisima kao i da je napravljena softver platforma za razvoj novih algoritama i tehnika za kompresivno očitavanje/snimanje signala i spektralnu analizu.
  • Projekat PRODE „Laboratorija za dizajn proizvoda, uključujući discipline kao što su grafički, modni i dizajn enterijera“, Fakulteta za politehniku, UDG.  Prof. dr Sanja Ivanović, rukovodilac projekta upoznala je g-đu Borowik sa sprovedenim aktivnostima na uspostavljanju labaratorije za izradu prototipa. Dodala je da je realizovana nabavka opreme za laboratoriju. Takođe je obavljena obuka kadrova, a u toku su radne posjete u cilju komercijalizacije i promocije laboratorije. 
  • Projekat LOVĆEN „Nadzor nad invazivnim i domaćim vrstama komaraca i patogenima koje mogu prenijeti u Crnoj Gori“ Biotehničkog fakulteta, UCG. Rukovodilac, dr Igor Pajović, naveo je da se aktivnosti realizuju u skladu sa dinamikom projekta. Cilj projekta ogleda se u uspostavljanju funkcionalnog sistema za nadzor pojave i distribucije MV i MBD, razvoj kapaciteta za procjenu rizika i novih alata za nehemijsku kontrolu vektora.
  • Projekat SUST-MARINA „Primjena i promocija koncepta održivog razvoja na AD Marina Bar“ Fakulteta za pomorstvo, UCG. Prof. dr Branislav Dragović, rukovodilac projekta, naglasio je da je Marina Bar dobila status kandidata plave zastavice koja je ekskluzivno ekološko obilježje koje se godišnje dodjeljuje plažama i marinama na osnovu međunarodnog žirija. On je istakao da se sve aktivnosti odvijaju po planu projekta, te da će Marina Bar postati model za primjenu i promociju koncepta održivog razvoja.  
  • Projekat LAMS „Izgradnja mjerne stanice za istraživanje atmosferskih pražnjenja na planini Lovćen“ Fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran. Prof. dr Adis Balota rukovodilac projekta predočio je predstavnici Svjetske banke da je u proteklom periodu instalirana oprema za mjerenje struje groma na Lovćenu i u toku je prikupljanje i analiziranje podataka. Projektu LAMS je uručeno priznanje „DISKOBOLOS“ od strane Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije, za najkvalitetnije ICT ostvarenje u 2015. godini.
  • Projekat KATUN: „Valorizacija crnogorskih katuna kroz održivi razvoj poljoprivrede i turizma“, UCG. Prof. dr Milan Marković upoznao je g-đu Borowik sa realizovanim aktivnostima i istakao da je oprema potrebna za implementaciju projekta nabavljena. On je dodao da je toku mapiranje lokaliteta, kao i analiza upitnika prikupljenih prilikom obilaska farmera, kada su i realizovane radionice na samom terenu u oblastima održive poljoprivrede i podsticanja agroturizma, na kojima je učešće uzelo oko 40 farmera.
  • Projekat TELEMONT-EKG: „Razvoj, validacija i primjena telemedicinskog sistema TELEMONTEKG (TM EKG) za brzu dijagnostiku bolesti srca u Crnoj Gori” Kliničkog centra Crne Gore. Projektni tim TELEMONT-EKG na čelu sa prof. dr Vesnom Miranović prikazao je prototip uređaja za brzu dijagnostiku poremećaja srčanog rada. Oni su istakli da je završena promocija i obuka svih medicinskih ustanova u Crnoj Gori kao i da je u toku process validacije/testiranje proizvoda.
  • Projekat HLA – MNE „HLA tipizacija i HLA laboratorija u Crnoj Gori” Kliničkog centra Crne Gore. Prof. dr Marina Ratković istakla je da se trenutno radi na potpisivanju Ugovora sa partnerskim institucijama kao i da adaptacija prostorija za laboratoriju u toku čime će se steći uslovi za nabavku opreme.  

Naredna posjeta predstavnika Svjetske banke planirana je okvirno za pola godine.