Rezultati Poziva za dodjelu grantova za institucionalno unapređenje

U okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost” (INVO) koji se finansira iz kredita Svjetske banke, Ministarstvo prosvjete je 23. jula 2015. godine raspisalo Poziv za prijavu projekata za dodjelu grantova za institucionalno unapređenje ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori, sa rokom za prijavljivanje do 30. oktobra 2015. godine.

Na Konkurs su pristigla ukupno 23 projekta. U skladu sa definisanim uslovima Poziva, projekti koji su ocijenjeni sa najmanje 70 poena smatraju se preporučenim za dodjelu granta i sa podnosiocima tih projekata otvoriće se faza pregovora koja prethodi potpisivanju ugovora o dodjeli granta i realizaciji projekta. Takođe, svim aplikantima su dostavljeni sumarni izvještaji evaluacione komisije.

U tabeli u nastavku možete vidjeti rezultate Poziva, tj. projekte koji su nakon sprovedene faze evaluacije dobili više od 70 poena. 

Podnosilac prijave / fakultet na koji se odnosi projekat

Skraćeni naziv projekta

Puni naziv projekta

Broj poena

Univerzitet Crne Gore

(Fakultet za pomorstvo)

EDUMAR

Međunarodna certifikacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori

90,33

Univerzitet Donja Gorica

(Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju)

Food-Sci

 

Primijenjena nauka o hrani za studente

 

84,00

Univerzitet Crne Gore

REDOS

Reforma doktorskih studija na Univerzitetu Crne Gore

81,67

Univerzitet Crne Gore

(Prirodno-matematički fakultet)

STBSUM

Jačanje nastavnog procesa na prirodnim naukama i informaciono-komunikacionim tehnologijama na Univerzitetu Crne Gore

76,33

Univerzitet Donja Gorica

QAf@UDG

Razvoj okvira za obezbjeđenje kontrole kvaliteta na Univerzitetu Donja Gorica

75,67

Univerzitet Crne Gore

ICC

Poboljšanje komunikacionih kapaciteta na Univerzitetu Crne Gore

74,33

Univerzitet Donja Gorica

ICTi@UDG

Unapređenje ICT infrasktukture na Univerzitetu Donja Gorica

73,67

Univerzitet Crne Gore (Ekonomski fakultet)

PRACTing

Sticanje praktičnih znanja kroz program „Virtuelno preduzeće“ i stažiranje u realnim kompanijama

73,00

Univerzitet Crne Gore (Metalurško-tehnološki fakultet)

REM-MTF

Reforma studijskih programa na MTF-u u skladu sa potrebama modernog obrazovanja u oblasti tehnologija, materijala i zaštite životne sredine

71,00