Realizovana ponovna eksterna evaluacija crnogorskih ustanova visokog obrazovanja

U cilju unapređenja kvaliteta i relevantnosti visokog obrazovanja u Crnoj Gori, Ministarstvo prosvjete je tokom 2017. i 2018. godine, kroz projekat „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost - INVO“, realizovalo ponovnu, tzv. follow-up, institucionalnu eksternu evaluaciju svih ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori. U okviru ovog procesa sagledan je uticaj prethodne eksterne evaluacije, sprovedene 2013/14. godine, na unapređenje kvaliteta rada ustanova, sprovođenje datih preporuka, i razmotreni su novi aspekti i izazovi sa kojima se ustanove suočavaju. Takođe je sprovedena inicijalna eksterna evaluacija tri ustanove koje nijesu bile predmet evaluacije 2013/14. godine, pošto su bile u procesu osnivanja.

Cjelokupan proces izvršen je od strane nezavisne službe Evropske asocijacije univerziteta (EUA), odnosno Programa institucionalne evaluacije (IEP), koji je punopravni član Evropske asocijacije za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) i nalazi se na listi Evropskog registra za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (EQAR).

Rezultat sprovedene eksterne evaluacije je devet individualnih izvještaja o eksternoj institucionalnoj evaluaciji, koji daju prikaz trenutnog stanja na ustanovama, ali i preporuke za njihovo dalje unapređenje. Izvještaji se baziraju na samoevaluacionim izvještajima koje su pripremile same ustanove i podacima koji su dobijeni u neposrednom razgovoru sa menadžmentom ustanova, nastavnim osobljem studentima, biznis partnerima i svim tzv. zainteresovanim stranama. Strukturirani su u osam  poglavlja, sa posebnim fokusom na: upravljanje i strateško planiranje, obezbjeđenje kvaliteta, nastavu i učenje, istraživanje, služenje društvu i internacionalizaciju.

Individualni izvještaji o eksternoj evaluaciji ustanova visokog obrazovanja sprovedenoj 2017/18. godine mogu se preuzeti u rubrici Dokumenta.