Otpočela reforma finansiranja visokog obrazovanja u Crnoj Gori

Ministarstvo prosvjete Crne Gore je prvom posjetom konsultanta za finansiranje visokog obrazovanja, gospodina Jamila Salmija, koja je bila organizovana u periodu između 25. februara i 1. marta 2013. godine, otpočelo reformu u oblasti finansiranja visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Tokom te posjete, g-din Salmi se susreo sa predstavnicima svih relevantnih institucija u ovoj oblasti: predstavnicima Ministarstva prosvjete, Ministarstva finansija, Ministarstva nauke, Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi, Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Mediteran, Univerziteta Donja Gorica, Savjeta za visoko obrazovanje i Ekonomskog fakulteta na Univerzitetu Crne Gore. Konsultant se, na taj način, upoznao sa trenutnim modelom finansiranja visokog obrazovanja u Crnoj Gori, kao i sa percepcijom glavnih aktera o poboljšanju ovog modela.

Razvoj novog modela finansiranja visokog obrazovanja je prva aktivnost Ministarstva prosvjete Crne Gore u okviru projektne potkomponente “Reforme finansiranja visokog obrazovanja” koja ima za cilj da procjeni stanje postojećeg modela finansiranja visokog obrazovanja, uključujući  i preporuke za naredne korake u reformi finansiranja visokog obrazovanja.