Održana postevaluaciona radionica o crnogorskom sistemu visokog obrazovanja

U Ministarstvu prosvjete je u petak, 19. oktobra 2018. godine, održana radionica na kojoj je predstavljen izvještaj o analizi sistema visokog obrazovanja koji je izrađen u okviru procesa eksterne institucionalne evaluacije ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori, realizovanog u okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost - INVO“.

Izvještaj, u kojem su identifikovani izazovi za cjelokupni visokoobrazovni sektor u Crnoj Gori i date preporuke za njihovo prevazilaženje, izrađen je od strane Programa institucionalne evaluacije (IEP), nezavisne službe Evropske asocijacije univerziteta (EUA), koji je punopravni član Evropske asocijacije za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) i nalazi se na listi Evropskog registra za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (EQAR). Izradi izvještaja o analizi sistema prethodio je proces eksterne evaluacije svih crnogorskih ustanova visokog obrazovanja čiji rezultat su devet pojedinačnih izvještaja za svaku ustanovu visokog obrazovanja.

Glavne nalaze izvještaja su prezentovali Tia Lukola (Tia Loukkola), direktorica IEP sekretarijata i Tomas Jorgensen (Thomas Jørgensen), viši koordinator za programsku politiku u okviru EUA. Oni su dali prikaz trenutnog stanja u cjelokupnom sistemu visokog obrazovanja, ali i preporuke za njegovo dalje unapređenje, pri čemu je glavni fokus bio na sljedećim oblastima: upravljanje, kultura kvaliteta, nastava i učenje, istraživanje, služenje društvu, internacionalizacija. Uz poseban osvrt na inicijalnu evaluaciju sprovedenu 2013/14. godine, eksperti su pohvalili osjetne i pozitivne promjene koje su realizovane u proteklom periodu, kako na nivou sistema, tako i na institucionalnom nivou.

Ispred Ministarstva prosvjete, učesnicima radionice se obratila Mubera Kurpejović, direktorica Direktorata za visoko obrazovanje, koja je istakla bitnost izvještaja, te vrijednost njegovih preporuka za dalji razvoj visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Radionica je okupila predstavnike ustanova visokog obrazovanja koje su učestvovale u procesu evaluacije i organa nadležnih za visoko obrazovanje koji su imali priliku da, u konsultaciji sa ekspertima, razmotre kako da na najbolji način realizuju dobijene preporuke.