Održan osmi sastanak Upravljačkog odbora INVO projekta

Osmi sastanak Upravljačkog odbora projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost - INVO“, koji implementira Vlada Crne Gore preko Ministarstva nauke i Ministarstva prosvjete, sredstvima obezbijeđenim iz kredita Svjetske banke, održan je danas, 21. februara 2018. godine.

Sastankom su predsjedavale ministarka nauke dr Sanja Damjanović i Mubera Kurpejović, generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, u ime ministra prosvjete dr Damira Šehovića.

Sastanak je otvorila ministarka Damjanović ukazujući na značaj INVO projekta za Crnu Goru, budući da je kroz njega kreirana osnova za brojne reforme koje su do sada sprovedene, kao i na činjenicu da nastavlja da pruža vrijedno iskustvo za  budući rad i realizaciju novih projekata, posebno imajući u vidu njegovu multidisciplinarnu strukturu. 

Nakon što je Upravljački odbor usvojio Zapisnik sa sedmog sastanka UO INVO projekta i Poslovnik o radu, direktor INVO projekta dr Darko Petrušić predstavio je prisutnim članovima aktivnosti realizovane  u okviru projekta u periodu od juna 2017. do februara 2018. godine, kao i prioritete za naredni period.

Sastanak je zaključen diskusijom članova odbora o aktivnostima za naredni period u cilju što efikasnije realizacije INVO projekta.