Održan Deveti sastanak Upravljačkog odbora INVO projekta

Deveti sastanak Upravljačkog odbora projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost - INVO“, koji implementira Vlada Crne Gore preko Ministarstva nauke i Ministarstva prosvjete, sredstvima obezbijeđenim iz kredita Svjetske banke, održan je danas, 14. decembra 2018. godine, u Sali za sastanke u Ministarstvu nauke, sa početkom u 9 časova.

Sastankom je predsjedavala Mubera Kurpejović, generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, u ime ministra prosvjete, dr Damira Šehovića.

Tokom sastanka je diskutovano o aktivnostima koje se očekuju u narednom periodu, u svjetlu produženja INVO projekta do 30. juna 2019. godine. Upravljačkom odboru su predstavljeni dosadašnji rezultati projekta.

Članovi Upravljačkog odbora su pohvalili dosadašnje realizovane aktivnosti i uspješnost projekta i dali saglasnost na aktivnosti predložene za predstojeći period.