Održan 5. sastanak Upravljačkog odbora INVO/HERIC projekta

U srijedu, 2. decembra 2015. godine, održan je peti sastanak Upravljačkog odbora projekta INVO/HERIC „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost“, u organizaciji Ministarstva nauke i Ministarstva prosvjete. 
 

Sastankom je predsjedavala ministarka nauke prof. dr Sanja Vlahović, koja je izrazila zadovoljstvo dinamikom ovog izuzetno značajnog projekta i pohvalila dosadašnje napore i ostvarene rezultate, kako na polju nauke, tako i na polju prosvjete. Takođe, Ministarka Vlahović posebno je istakla značaj podrške svih institucija uključenih u projektne aktivnosti.

Projektni direktor, g-din Darko Petrušić, je članovima Upravljačkog odbora prezentovao aktivnosti koje su do sada realizovane u okviru četiri komponente projekta, kako za resor nauke, tako i za resor prosvjete. On je istakao da je kroz ovaj projekat adaptirano 8 studentskih domova na 4 lokacije, i to: Podgorica, Nikšić, Cetinje i Kotor, u vrijednosti od 1,35 milona eura; uspješno realizovan prvi Nacionalni program stipendija za magistarske, doktorske i postdoktorske studije putem koga je finansirano 67 kandidata, od čega 38 magistranta, 25 doktoranata i 4 postdoktoranta, koji će se školovati na prestižnim obrazovnim institucijama u inostranstvu. Takođe, zahvaljujući ovom projektu finansira se i prvi Centar uspješnosti u Crnoj Gori pod nazivom BIO-ICT, u vrijednosti od 3,4 miliona eura. Nosilac ovog projekta je Elektrotehnički fakultet Crne Gore, a uključeno je 8 partnera, 2 naučnoistraživačke institucije Iz zemlje, 2 partnera iz privrede i 2 inostrana partnera. U toku je renoviranje dvije nove laboratorije i nabavka krupne naučnoistraživačke opreme za 6 laboratorija (4 postojeće i 2 nove). Kroz INVO projekat Ministarstvo nauke finansiralo je i 8 krupnih kolaborativnih istraživačkih grantova, u ukupnoj vrijednosti od 2,6 miliona eura. Direktor projekta Darko Petrušić naglasio je kao jako vazno da su odabrani i finansirani projekti upravo iz za Crnu Goru prioritetnih oblasti istraživanja, a to su: Medicina i zdravlje ljudi, poljoprivreda i hrana, energija, informacione tehnologije, održivi razvoj i turizam, i novi materijali, proizvodi i servisi.

Članovi Upravljačkog odbora saglasili su se da postoji interes da se ovaj projekat nastavi, imajući u vidu značajne pomake koje ostvaruje, kako na polju podizanja kvaliteta visokog obrazovanja, tako i na polju nauke, te je zaključeno da najavljena posjeta Svjetske banke pored upoznavanja sa ostvarenim rezultatima bude iskorišćena i za predočavanje interesa za produžetak ovog projekta i eventualne dodatne aktivnosti koje bi putem njega bile realizovane.

Članovi odbora diskutovali su i iznijeli svoje sugestije na pomenuta pitanja, i jednoglasno podržali plan za naredni period.