Kreće upotreba softvera za detekciju plagijarizma na svim ustanovama visokog obrazovanja

U Ministarstvu prosvjete je danas održana prezentacija softvera za detekciju plagijarizma iThenticate, pribavljenog u okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost - INVO“ koji se finansira iz kredita Svjetske banke.

Softver su prezentovali predstavnici kompanije Turnitin LLC sa kojom je potpisan ugovor na dvije godine: Goa Borek (Goa Borrek), regionalni menadžer i Klaudija Dovel (Claudia Dowell), direktorica marketinga za Evropu, Bliski istok i Afriku, a u ime Ministarstva prisutnima se obratila načelnica Direktorata za visoko obrazovanje Biljana Mišović.

Mišović je pojasnila da je Ministarstvo, u komunikaciji sa svim ustanovama visokog obrazovanja, najprije definisalo potrebe, odnosno broj radova koji će u naredne dvije godine potencijalno biti podložni kontroli, na osnovu čega su i realizovane dalje aktivnosti. Kako je saopšteno, do 5600 podnesaka biće predmet kontrole ovog softvera tokom pomenutog perioda.

Nabavka softvera je finalizovana u junu mjesecu, u skladu sa propisanim procedurama Svjetske banke prema kojima se INVO projekat realizuje, a naredni korak predstavlja potpisivanje pojedinačnih ugovora o licenci sa svim ustanovama, kao krajnjim korisnicima, što će biti završeno tokom jula. Same procedure primjene softvera, kao i propisivanje posljedica za one za koje se utvrdi da su plagirali rad ostaju u nadležnosti ustanova.

Softver iThenticate omogućiće ustanovama visokog obrazovanja pristup najpoznatijim svjetskim bazama podataka otvorenog i zatvorenog tipa, iz svih oblasti, u cilju sveobuhvatne provjere radova.