“Info dan” - Grantovi za institucionalno unaprjeđenje

Ministarstvo prosvjete je danas, 14. septembra 2015. godine organizovalo “Info dan” posvećen predstojećoj raspodjeli grantova za institucionalno unaprjeđenje u okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost – INVO“, koji se finansira iz kredita Svjetske banke. Grantovi će se dodjeljivati crnogorskim akeditovanim i licenciranim ustanovama visokog obrazovanja sa ciljem jačanja administrativnih i operativnih kapaciteta, sa posebnim fokusom na organizacioni razvoj i jačanje upravljačkih struktura, jačanje obrazovnih i nastavnih usluga i razvoj kapaciteta za usluge drugim zainteresovanim stranama, kao i unapređenje obrazovne infrastrukture kako bi se omogućila kvalitetnija nastava i učenje.

Tokom uvodne riječi Mubera Kurpejović, direktorica Direktorata za visoko obrazovanje, istakla je značaj dodjele institucionalnih grantova uz konstataciju da su se u pripremi dokumenata za grant šemu koristili rezultati dobijeni kroz proces eksterne institucionalne evaluacije, sprovedene od strane Asocijacije Evropskih Univerziteta – Programa za Institucionalnu Evaluaciju tokom 2013 i 2014 godine. U nastavku „Info dana“ članovi INVO projektnog tima, Vladimir Đurković, menadžer za visoko obrazovanje i Vladan Perazić, službenik za grantove, su prisutnima detaljno prezentirali sve djelove Operativnog priručnika za grantove, između ostalog fokusirajući se na ciljeve šeme grantova, uslove za učešće, proces evaluacije prijava i dodjele grantova, kao i proces implementacije grantova. U skladu sa objavljenim pozivom, crnogorske ustanove visokog obrazovanje svoje prijedloge projekata za grantove za institucionalno unaprjeđenje mogu dostavljati do 30. oktobra 2015. godine.

Prisutni predstavnici ustanova visokog obrazovanja su iskazali veliko zadovoljstvo pripremljenim dokumentima, kao i velika očekivanja od predstojeće grant šeme, kojom se pružaju značajne mogućnosti za razvoj ustanova u predviđenim oblastima. Takođe, “Info dan” je bio odlična prilika da predstavnici ustanova dobiju odgovore na sva relevantna pitanja od strane predstavnika Ministarstva prosvjete.