Direktor Petrušić učestvovao na konferenciji u Trstu posvećenoj inovacijama na prostoru Jugoistočne Evrope

Generalni direktor Direktorata za naučnoistraživačku djelatnost i direktor INVO projekta, dr Darko Petrušić, učestvovao je na konferenciji „Workshop on Proof of Concept (PoC) in South Eastern Europe“ posvećenoj inovacijama u početnoj fazi, koja je održana od 21. do 22. septembra 2017. godine u Trstu, u Italiji. Konferenciji su prisustvovali i Saša Ivanović i Vladimir Đurković, rukovodioci INVO projekta koje Ministartvo nauke sprovodi u saradnji sa Ministarstvom prosvjete.

Petrušić je učestvovao na panelu posvećenom projektima koji imaju inovativni karakter i dao punu podršku predloženoj inicijativi o formiranju regionalnog fonda za razvoj inovacija i primijenjenih istraživanja. Tokom izlaganja predstavio je odabrane projekte koji se realizuju u okviru INVO projekta, kao i projekte finansirane iz pretpristupnih EU fondova. 

Konferencija je takođe predstavljala priliku za razmjenu iskustva i uspostavljanje kontakta sa istraživačima iz Italije koji su izrazili interesovanje za kolaboraciju sa crnogorskim naučnicima, između ostalog, na polju farmakologije i mašinstva.

Konferenciju je organizovao istraživački centar Evropske komisije – JRC (Joint Research Centre) uz podršku Naučnotehnološkog parka „AREA“ iz Trsta.