Rezultati Konkursa za Nacionalne stipendije za izvrsnost: Ministarstvo nauke i Ministarstvo prosvjete finansiraće kandidate za magistarske, doktorske i postdoktorske studije u inostranstvu

Ministarstvo nauke i Ministarstvo prosvjete 24. aprila 2015. godine objavili su Konkurs za program Nacionalnih stipendija za izvrsnost. Svrha ovog programa je izgradnja istraživačkih kapaciteta putem dodjele stipendija za magistarske, doktorske i postdoktorske studije na renomiranim ustanovama visokog obrazovanja i istraživanja u inostranstvu. Stipendistima se pruža prilika da dobiju međunarodno stručno iskustvo i pristup savremenoj istraživačkoj infrastrukturi.

Program nacionalnih stipendija za izvrsnost kreiran je zajedničkim snagama Ministarstva nauke i Ministarstva prosvjete u okviru projekta INVO “Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost”, koji se finansira iz kredita Svjetske banke, a  čiji glavni cilj jeste da se osnaži kvalitet i relevantnost visokog obrazovanja i istraživanja u Crnoj Gori, kroz reformu sistema finansiranja i obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja i jačanje kapaciteta za istraživanje i razvoj. Na ovom programu radilo se jako dugo, uz učešće svih relevantnih institucija nauke i obrazovanja u zemlji, saradnju sa NVO sektorom, studentima koji su imali iskustvo studiranja u inostranstvu na prestižnim svjetskim univerzitetima, uz svakako angažovanje jednog od najvećih eksperata za programe stipendiranja u Evropi i svijetu.

Datum zatvaranja konkursa bio je 6. jul 2015. godine. Na konkurs su se prijavila 163 kandidata, od kojih 93 za magistarske, 64 za doktorske i 6 za postdoktorske studije.

Nakon isteka roka za prijavu na konkurs, izvršena je administrativna provjera prijavne dokumentacije i na fazu evaluacije upućeno je 140 prijava. Formirane su dvije ekspertske komisije. Ministarstvo prosvjete je formiralo ekspertsku komisiju za evaluaciju prijava za magistarske studije, a Ministarstvo nauke ekspertsku komisiju za evaluaciju prijava za doktorske i postdoktorske studije. Komisije su imale ulogu selekcionih odbora i u njihovom sastavu su se nalazila po tri inostrana eksperta.

Eksperti su pripremili Finalni evaluacioni izvještaj za svakog kandidata, sa zajedničkim komentarima i konačnim brojem bodova, koji će biti dostavljen svakom ocjenjivanom kandidatu kao povratna informacija. Kroz ovaj proces zagarantovana je poštena, otvorena i transparentna evaluaciona procedura, koja je unaprijed definisana Priručnikom za upravljanje programom stipendija.

Broj odobrenih stipendija je 73, od čega 43 stipendije za magistarske studije, 26 za doktorske i 4 za postdoktorske studije, koje će biti finansirane sa 609,564 eura.

                                                            Statistika konkursa

Tip stipendije

Magistarske

Doktorske

Postdoktorske

Ukupno dostavljenih prijava

93

64

6

Broj prijava upućenih na evaluaciju

(nakon administrativne provjere)

74

60

6

Broj odobrenih stipendija

43

26

4

Odobreni iznos

285,264.00 €

269,000.00 €

55,300.00 €

 

Stipendije za magistarske studije su dodjeljuju studentima magistarskih studija na renomiranim ustanovama visokog obrazovanja u inostranstvu (“full time” student). Stipendije se dodjeljuju na period od jedne do dvije studijske godine, u zavisnosti od trajanja magistarskog programa.

Stipendije za doktorske studije dodjeljuju se studentima doktorskih studija na renomiranim univerzitetima u inostranstvu, za period od jedne do dvije studijske godine; i studentima kojima je odobren istraživački boravak u trajanju od 6 do 12 mjeseci na nekom od renomiranih univerziteta/istraživačkih ustanova u inostranstvu, a koji su upisali doktorske studije u zemlji ili regionu ex-Yu.

Stipendije za postdoktorske studije dodjeljuju se istraživačima koji rade u Crnoj Gori, za istraživačke boravke na renomiranim istraživačkim ustanovama u inostranstvu, kako bi stekli međunarodno istraživačko iskustvo. Stipendije se dodjeljuju za period boravka od 6 do 12 mjeseci.

Po završenim studijama stipendisti će imati obavezu da se vrate u Crnu Goru i primijene stečena znanja u nacionalni sistem nauke i inovacija.

Kompletna struktura Nacionalnog programa stipendija razvijena je po uzoru na EU program “Horizont 2020” i model Marija Kiri programa stipendija. Na taj način, svi aplikanti su stekli značajno iskustvo u konkurisanju za stipendije, što će im koristiti za apliciranje za druge evropske fondove u oblasti nauke, istraživanja i obrazovanja.