Uspostavljanje konkurentnog okruženja za istraživanje

Trošak ove komponente je 5.966.820 € i obuhvata sljedeće:

  • Osnivanje pilot Centra uspješnosti
  • Podršku projektima zajedničkih istraživanja i razvoja
  • Tehničku pomoć u kreiranju i sprovođnju programa grantova za istraživanja

Osnivanje Centra uspješnosti (CU) u naučnom istraživanju je osnovna komponenta Strategije naučnoistraživačke djelatnosti Vlade Crne Gore, kako je naznačeno u Zakonu o načnoistraživačkoj djelatnosti iz 2010. godine. Osnivanje Centra uspješnosti će doprinijeti unaprijeđenju naučne i tehnološke infrastrukture Crne Gore u oblastima gdje je naučni i privredni potencijal Crne Gore najveći, poboljšavajući kvalitet i relevantnost rezultata istraživanja i razvoja i povećavajući saradnju s privatnim sektorom i inostranim istraživačkim ustanovama.

Pilot Centar uspješnosti će biti odabran putem konkurentnog procesa, a ukupni iznos granta će biti 3.704.000,00 €. Postojeće licencirane naučnoistraživačke institucije će konkurisati u konzorcijumima u cilju osnivanja CU. Ponude će ocjenjivati, u odgovarajućim naučnim i tematskim oblastima, visoko rangirani međunarodni evaluatori. Program granta za pilot Centar uspješnosti će finansirati, između ostalog, nadogradnju kapaciteta i kupovinu  naučne opreme,  tehničku pomoć i obuku za rukovodioce i osoblje CU u svrhu jačanja strateških područja (što se naročito odnosi na upravljanje projektima, praćenje i evaluaciju, prava intelektualne svojine i transfera tehnologija, promociju preduzetništva), kao i razvoj partnerstava s privatnim sektorom i međunarodnim istraživačkim centrima.

Osim toga, u svrhu jačanja istraživačko-razvojnog kapaciteta u nacionalnom sistemu inovacija, INVO projekat će podržati uspostavljanje konkurentnog programa grantova, finansirajući veće, uticajnije istraživačko-razvojne aktivnosti, koje mogu dovesti do međunarodne saradnje i generisati komercijalne inovacije. Grantovi će se dodjeljivati istraživačima u crnogorskim istraživačkim institucijama koji se prijave da pokrenu potprojekte zajedničkih istraživanja i razvoja zajedno sa međunarodnim i nacionalnim partnerima. Dodjela će se vršiti kroz pozive za dostavljanje ponuda koje sprovodi Ministarstvo nauke. Komisija za evaluaciju, sastavljena od priznatih međunarodnih stručnjaka, će ocijeniti ponuđene potprojekte  na  osnovu utvrđenih kriterijuma, uključujući kvalitet ponuda, očekivane naučne i tehnološke rezultate  i sposobnost istraživačkih timova. Iznos granta za svaki potprojekat će biti između 150.000 € i 400.000 € za period ne duži od tri godine, koji će pokriti, između ostalog, plate za rukovodioce potprojekta, mlade istraživače i tehničare, troškove materijala i opreme itd.

Očekuje se da će novi novčani tok dovesti do povećanja učešća istraživanja i razvoja u BDP-u, uz istovremeno podizanje kvaliteta javnih rashoda u područjima nauke, tehnologije i inovacija.