Tim za upravljanje projektom

Darko Petrušić, projektni direktor 
Generalni direktor Direktorata za naučnoistraživačku djelatnost
Ministarstvo nauke

Darko Petrušić je rođen i odrastao u Nikšiću. Osnovnu i srednju školu završio je sa diplomom Luča. Svojevremeno je osvojio zlatnu medalju na saveznom takmičenju iz hemije, u bivšoj Jugoslaviji, jednom je bio drugi u Crnoj Gori i dva puta je bio prvak grada Nikšića. Magistrirao je informacioni inženjering u Londonu sa pohvalom, a magistarski rad bio je u oblasti vještačke inteligencije. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smjer tehnička fizika, na temi iz oblasti laserske tehnologije. Akreditovani je arhitekta u informacionoj tehnologiji sa bogatim iskustvom u upravljanju projektima. Do septembra 2009. godine radio je u Vladi Britanske Kolumbije, pokrajine u Kanadi, kao savjetnik ministra za informacionu tehnologiju, za oblast elektronske uprave i poslovne inteligencije. Četiri godine je radio u IBM-u kao akreditovani arhitekta za informacionu tehnologiju, gdje je bio angažovan u IBM-ovom Centru uspješnosti, a 2006. godine dobio je nagradu za inovativne ideje (IBM-ova konferencija u Vankuveru). Od 1998. do 2003. godine uspješno je vodio svoje savjetničko preduzeće i pružao usluge provincijskoj vladi (B.C., Kanada), telekomunikacionim, turističkim i IT kompanijama. Ima bogato iskustvo u sljedećim industrijskim sektorima: finansije, zdravstvo, transport, turizam, sport, građevinarstvo, marketing i vladine organizacije. Po povratku u Crnu Goru 2009. godine, radio je u državnoj upravi i bio aktivno uključen u projekte elektronske vlade i portala elektonske uprave, pri čemu je i sam kreirao jedan od prvih elektronskih servisa u crnogorskoj javnoj upravi. Učestvovao je u i u projektima Centralni turistički registar, Eko-nit, Otvoreni dani nauke i dr. Aktivno se bavio sportom dugi niz godina, prvenstveno košarkom i borilačkim vještinama. Četiri godine je igrao i vodio košarkaški tim u regionalnoj ligi (Viktorija, Kanada), a zatim je jednu godinu radio kao trener kadeta i doveo kadetski tim do finala plejofa. Takođe, ima braon pojas iz Aikidoa. Izlagao na konferencijama u Budvi, Viktoriji (Kanada), Vankuveru (Kanada) i San Francisku (SAD). Aktivno se bavi istraživanjem u oblasti elektronske uprave. Tokom svoje karijere bavio se istraživanjem iz oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije, sa posebnim osvrtom na Evroaziju i Ameriku (završio je dva diplomatska seminara).

Vladimir Đurković, projektni menadžer za visoko obrazovanje 

Vladimir Đurković je na poziciji projektnog menadžera za oblast visokog obrazovanja u okviru INVO projekta od juna 2012. godine. Prije angažovanja na ovoj poziciji, radio je kao programski menadžer za lokalnu upravu u UNDP Crna Gora od 2010 – 2012. godine  i kao savjetnik za javne finansije u okviru Holandske razvojne organizacije „SNV“ od 2006 – 2010. godine. Takođe, radio je na poslovima konsultanta za Vladu Crne Gore u oblasti ekonomije i finansijskog sektora u periodu 2004 – 2006. godine i kao konsultant na nekoliko EU-finansiranih projekata u periodu 2000 – 2004. godine. Njegove oblasti interesovanja su: javne finansije, lokalna uprava, regionalni i ruralni razvoj, projektni menadžment, strateško planiranje i monitoring i evaluacija. Magistarske studije u oblasti poslovne administracije je završio na Centralno Mičigenskom Univerzitetu 1999. godine, dok je osnovne studije u oblasti poslovne administracije završio 1997. godine na Francusko – Američkom Institutu za menadžment u Parizu.

E-mail: vladimir.djurkovic@mps.gov.me 

Saša Ivanović, projektni menadžer za istraživanja 

Saša Ivanović je na poziciji projektnog menadžera za oblast nauke i istraživanja u okviru INVO projekta od jula 2014. godine. Prije ovog angažmana, radio je kao samostalni savjetnik u Ministarstvu nauke (2011-2013) i Ministarstvu prosvjete i nauke (2005-2010) na poslovima međunarodne naučne saradnje i razvoju naučnoistraživačke zajednice i infrastrukture u Crnoj Gori. Bio je nacionalni delegat i kontakt osoba za FP7 prioritete: informacione tehnologije (ICT) i istrazivačka infrastruktura (RI), učestvovao u nekoliko međunarodnih projekata i u uključivanju Crne Gore u međunarodne programe (FP7, EUREKA, COST). Učestvovao u izradi nacionalne i regionalne naučne strategije, upravljanju i evaluaciji programa i projekata.Pored navedenog, vodio bazu podataka za oblast naučnoistraživačke djelatnosti i pratio realizaciju nacionalnih naučnoistraživačkih projekata iz oblasti tehničko-tehnoloških i interdisciplinarnih nauka, kao i program stimulacije i zaštite patenata u Crnoj Gori. Po struci je ekonomista, Univerzitet Crne Gore. Oženjen, troje djece.

E-mail: sasa.ivanovic@mna.gov.me 

Vladan Perazić, službenik za grantove 

Vladan Perazić je rođen 29. januara 1972. godine u Podgorici. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Podgorici. Radi na poziciji službenika za grantove u Timu za upravljanje projektom, učestvujući u izradi dokumentacije za šeme podprojekata grantova i za komponentu visokog obrazovanja i za komponentu istraživanja u okviru INVO projekta. Zadužen je za davanje informacija i smjernica potencijalnim kandidatima za grantove, za operativnu podršku korisnicima grantova i za kontrolu da njihovo korišćenje grantova i aktivnosti nabavke budu sprovedeni u skladu sa propisanim pravilima i zahtjevima. Njegovo prethodno radno iskustvo je bilo u oblastima inženjerstva, komercijale, menadžerstva, administracije i logističke podrške, uključujući šestogodišnje iskustvo sa projektima finansiranim od donatora, kada je radeći u Jedinici za centralno-istočnu Evropu italijanskog ministarstva zaštite životne sredine bio zadužen za tehničko rukovođenje nekoliko projekata u oblasti održivog razvoja.

E-mail: vladan.perazic@mna.gov.me 

Lidija Vukčević, projektna asistentkinja za visoko obrazovanje

Lidija Vukčević je na poziciji projektnog asistenta za visoko obrazovanje u okviru INVO projekta od oktobra 2015. godine. Studije engleskog jezika i književnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, dok je postdiplomske specijalističke studije za prevodilaštvo završila na Institutu za strane jezike u Podgorici. Prethodno je bila angažovana u Ministarstvu prosvjete u okviru ENIC centra na poslovima priznavanja inostranih obrazovnih isprava, kao i na aktivnostima vezanim za Eurydice mrežu koja za cilj ima opisivanje organizacije različitih obrazovnih sistema u Evropi. Sarađivala je i sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija na projektu prevođenja dijela Upitnika Evropske komisije iz oblasti pravnih tekovina EU. U privatnom sektoru obavljala je aktivnosti administrativno-pravne podrške u više inostranih investitorskih kompanija u Crnoj Gori.

E-mail: lidija.vukcevic@mps.gov.me 

Milica Lakčević, projektna asistentkinja za nauku

Na poziciji projektne asistentkinje za nauku je od avgusta 2016. godine.Po struci je profesor francuskog jezika. Osnovne studije je završila na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 2009. godine, a magistarske na Univerzitetu u Strazburu 2012. godine, gdje je boravila, kao stipendista, godinu dana. Studijski je boravila u Parizu i u Luven-la-Nevu. Od radnog iskustva se ističu: angažman na Filološkom fakultetu, iskustvo u naučnoistraživačkoj djelatnosti, u koordinaciji nastave i ispita, kao i prevođenje tekstova.  

E-mail: milica.lakcevic@mna.gov.me 

Ilinka Beatović Nikić, konsultantkinja za zaštitu životne sredine

Ilinka Beatovic Nikić je angažovana kao konsultant-specijalista za zaštitu životne sredine u okviru INVO projekta od juna 2012. godine. Odgovorna je da se komponente INVO projekta koje se odnose na istraživanja, manje građevinske radove i subprojekte realizuju u skladu sa zahtjevima Svjetske banke iz oblasti zaštite životne sredine, kao i sa važećom crnogorskom regulativom. Diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Završava postdiplomske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, studijski program – Zaštita životne sredine. Prošla edukaciju iz oblasti organske biljne proizvodnje na Mediteranskom institutu za suptropske kulture u Bariju, iz oblasti održivog razvoja na Medjunarodnom univerzitetu u Veneciji i iz oblasti upravljanja projektima u Podgorici (HCL Consultants). Radila na poslovima procjene uticaja na životnu sredinu planova, programa i projekata u Opštini Nikšić od 2008. do 2012. godine. Član Tima za upravljanje projektima u Opstini Niksic. Majka troje djece.

E-mail: ilinkab@t-com.me