Rezime prvog šestomjesečnog narativnog izvještaja za projekat Sci-Food

Opšti cilj projekta je definisan na sljedeći način:

Ojačati kapacitete crnogorskog sistema visokog obrazovanja u oblasti nauka o hrani kroz unapređenje nastave, treninga i transfer znanja.

Ovaj cilj treba da bude postignut kroz tri podcilja:

Podcilj 1: Unprijediti kvalitet nastave i obuka u oblasti nauka o hrani

Pod ovim podciljem, predviđeno je da se postojeći plan i program UDG-FPTBHE unaprijedi, da se ojačaju kapaciteti nastavnog osoblja i uspostavi laboratorija za hranu.

Do sada, sprovedene su tenderske procedure za nabavku opreme i angažovanje tehničkog eksperta za unapređenje nastavnog programa. Trenutno su u pripremi aktivnosti na organizaciji treninga dok se očekuje pristizanje naručene opreme.

Podcilj 2: Jačanje istraživačkih i poslovnih vještina studenata

Aktivnosti predviđene pod ovim podciljem sastoje se od organizovanja treninga, kao i individualnih i grupnih istraživačkih projekata studenata. Većina tih aktivnosti je planirana za naredni period izvještavanja, ali kada budu sprovedene, očekuje se da doprinesu jačanju vještina i praktičnog znanja UDG-FPTBHE studenata u oblasti nauka o hrani.

Podcilj 3: Poboljšati transfer znanja između UDG-FPTBHE i subjekata u lancu hrane u Crnoj Gori

Pod ovim podciljem, planirano je uspostavljanje saradnje između UDG-a i prehrambenog sektora, u cilju razmjene znanja i iskustava između akademskog i biznis sektora.

Od projekta se očekuje da unaprijedi kvalitet nastavnog programa na UDG-FPTBHE tako što će ga učiniti savremenijim, praktičnijim i relevantnim za crnogorski prehrambeni sektor. Osim toga, projektne aktivnosti su usmjerene na unapređenje zapošljivosti studenata kroz treninge i pospješenu saradnju između UDG-FPTBHE i prehrambenog sektora. Drugim riječima, projekat cilja da omogući novim generacijama mladih istraživača iz oblasti hrane da steknu nove vještine i znanja i nauče kako da ih primijene u korist čitavog prehrambenog sektora u Crnoj Gori.