Rezime drugog šestomjesečnog narativnog izvještaja za projekat Sci-Food

Generalni cilj projekta je definisan na sljedeći način:

Ojačati kapacitete crnogorskog sistema visokog obrazovanja u oblasti nauka o hrani kroz unapređenje nastave, treninga i transfer znanja.

Ovaj cilj je trebao biti postignut kroz tri podcilja:

Podcilj 1: Unaprijediti kvalitet nastave i obuka u oblasti nauka o hrani

Pod ovim podciljem, predviđeno je da se postojeći plan i program UDG-FPTBHE revidira i unaprijedi, da se ojačaju kapaciteti nastavnog osoblja i uspostavi laboratorija za hranu.

U prvom periodu izvještavanja sprovedene su tenderske procedure za nabavku opreme i angažovanje tehničkog eksperta (konsultanta) za unapređenje nastavnog programa i za nabavku laboratorijske opreme.

U ovom, drugom, periodu izvještavanja, angažovani konsultant je pripremio izvještaj o evaluaciji postojećeg nastavnog programa, predložio izmjene i pripremio i održao trodnevnu radionicu za nastavno osoblje na temu ishoda učenja. Na osnovu inputa iz konsultantskog izvjestaja, od strane nastavnog osoblja i predstavnika sektora hrane (kroz aktivnosti iz Podcilja 3), nastavni plan i program UDG-FPTBHE je revidiran. Revizija je podrazumijevala: definisanje ishoda učenja za svaki predmet, izmjene u sadržaju predmeta u cilju uključivanja novih tema i usaglašavanje između pojedinačnih predmeta u što koherentniji cjelokupan plan i program.

Što se tiče laboratorije, oprema je dobavljena, ali još nije puštena u pogon zbog kašnjenja građevinskih radova u prostorijama. Očekuje se da će laboratorija početi sa radom sa narednom školskom godinom.

Podcilj 2: Jačanje istraživačkih i poslovnih vještina studenata

Aktivnosti pod ovim podciljem su podrazumijevale organizovanje treninga za studente koji su sprovedeni. Tu su spadali: trening za jezik struke i poslovnu komunikaciju na engleskom, trening za dobru laboratorijsku praksu i završna konferencija na kojoj su studenti prezentovali metode i rezultate svojih istraživačkih radova.

Podcilj 3: Poboljšati transfer znanja između UDG-FPTBHE i subjekata u lancu hrane u Crnoj Gori

Pod ovim podciljem, saradnja izmedju UDG-FPTBHE i sektora hrane je uspostavljena i intenzivirana u cilju razmjene znanja i informacija između akademske i biznis zajednice. Kroz dva sastanka (okrugla stola) i pet terenskih posjeta, sakupljeni su inputi od predstavnika sektora hrane o stanju u sektoru, glavnim problemima, potrebama za ljudskim resursima i istraživanjima. Svi ti inputi su iskorišteni za unapređenje nastavnog plana i programa (aktivnosti Podcilja 1) i definisanje studentskih istraživačkih radova i završnu konferenciju (aktivnosti Podcilja 2).

Na osnovu komentara sa radionica, okruglih stolova i konferencije, od strane predstavnika sektora hrane, studenata i javnosti, zaključujemo da su skoro svi predviđeni rezultati postignuti i da je projekat imao uticaja.

Ova projektna ideja nastavlja da se razvija kroz projekat koji je dobio podršku na drugom konkursu iste HERIC grant šeme. Očekuje se da će ova dva projekta zajedno imati značajan uticaj na ukupno stanje u sektoru hrane  u Crnoj Gori i da će otvoriti mnoge nove mogućnosti za buduci rad i istraživanja, pogotovo za mlade istraživače iz oblasti nauka o hrani.