Projekat Sci-Food

 

Naziv projekta: Primijenjena nauka o hrani za studente
Projektni akronim: Sci-Food
Naziv ustanove: Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, Univerzitet Donja Gorica

 

REZIME PROJEKTA

Ciljevi

Opšti cilj: Ojačati kapacitet crnogorskog sistema visokog obrazovanja u oblasti nauka o hrani kroz poboljšani proces nastave, obuka i transfera znanja.

Specifični cilj 1: Poboljšati kvalitet nastave i obuka u oblasti nauka o hrani;
Specifični cilj 2: Ojačati istraživačke i poslovne vještine studenata;
Specifični cilj 3: Poboljšati razmjenu znanja između UDG-FPTBHE i aktera u lancu hrane u Crnoj Gori.

Ciljne grupe

 • Studenti diplomskih i postdiplomskih studija UDG-FPTBHE (120) – koji će imati koristi od unaprijeđenog procesa nastave i obuke, dobiti nove vještine, imati direktan pristup istraživačkoj infrastrukturi i potencijalnim poslodavcima;
 • Nastavno osoblje UDG i FPTBHE (10) – kroz jačanje kapaciteta u procesu nastave zasnovanom na ishodima učenja, kao i kroz poboljšan pristup istraživačkoj infrastrukturi;
 • UDG (jedna od tri ustanove visokog obrazovanja u Crnoj Gori) - koji će postići ciljeve institucionalnog razvoja i poboljšati svoju konkurentnost.

Krajnji korisnici projekta

 • Crnogorski obrazovni sistem (visoko obrazovanje, ali i osnovne i srednje škole);
 • Sektor hrane u Crnoj Gori;
 • Sektor turizma (hoteli, restorani, ketering) u Crnoj Gori;
 • Potrošači (opšta javnost).

Očekivani rezultati

S obzirom na značaj sektora proizvodnje hrane u Crnoj Gori i konkretnih potreba ovog sektora, posebno imajući u vidu dugotrajni nedostatak stručnog kadra u oblasti prehrambene tehnologije i bezbjednosti hrane, očekivani rezultat projekta je da poboljša ljudske resurse u ovoj oblasti u Crnoj Gori kroz unapređenje procesa nastave, obuka i istraživanja, i na taj način doprinese održivosti i konkurentnosti sektora hrane. Projektne aktivnosti će rezultirati u sljedećem:

 • Konkurentan kadar iz oblasti hrane koji je osposobljen da sprovodi primijenjena istraživanja u cilju poboljšanja sektora hrane u Crnoj Gori;
 • Poboljšanje nastavnog plana i programa i procesa nastave na UDG-FPTBHE;
 • Uspostavljanje temelja za osnivanje buduće laboratorije ekselentnosti iz oblasti nauka o hrani;
 • Pospješivanje mogućnosti za međunardnu saradnju, istraživanje i publikovanje naučnih i stručnih članaka;
 • Poboljšanje istraživačkih kapaciteta na UDG-FPTBHE, čime će postati konkurentniji i privlačniji za razmjenu inostranih studenata i istraživačkog osoblja.