Razvoj ljudskih resursa kroz inicijative internacionalizacije

Vlada Crne Gore prepoznaje da se neposredni uticaji u kratkom periodu mogu postići ulaganjem u međunarodno iskustvo studenata i akademskog osoblja. Dakle, Vlada Crne Gore predviđa program u kome je međunarodni angažman podržan kroz olakšavanje pristupa postojećim mogućnostima internacionalizacije, promovisanjem studija u inostranstvu i istraživanja u oblastima od nacionalnog značaja, kako bi se povećala apsorpcija znanja, i tehničkim obukama koja se sprovode širom svijeta .

Ova komponenta se bavi međunarodnim mogućnosti na dva načina:
• finansiranjem osnivanja kancelarije koja će djelovati kao agencija za prikupljanje i širenje informacija o međunarodnim mogućnostima za studente i akademsko osoblje,
• finansiranjem razvoja i sprovođenjem ciljane dodjele stipendija – za finansiranje školarina i troškova stanovanja za studente postdiplomce, kao i mehanizama za privlačenje međunarodnog osoblja na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori, kao što su poboljšanje i modernizacija studentskih domova, u oblastima od nacionalnog značaja.

Aktivnosti će, takođe, podržati napredovanje aktivnosti crnogorske internacionalizacije kroz studiju izvodljivosti koja će da ispita potencijal uvođenja osnovnih promjena, kao što su veća upotreba engleskog jezika u učionicama i objezbjeđenje studentskih objekata visokog kvaliteta, u cilju privlačenja međunarodnog akademskog osoblja i studenata. Takođe će se finansirati studija i radionica za istraživanje mogućnosti uspostavljanja saradnje sa crnogorskom dijasporom radi unapređenja veza između akademske zajednice i privrede.