Projekat QAf@UDG

 

Naziv projekta: Razvoj okvira za obezbjeđenje kontrole kvaliteta na Univerzitetu Donja Gorica
Projektni akronim: QAf@UDG
Naziv ustanove: Univerzitet Donja Gorica

 

REZIME PROJEKTA:

Visoko obrazovanje, istraživanje i inovacije igraju ključnu ulogu u pružanju podrške društvenoj koheziji, ekonomskom rastu i globalnoj konkurentnosti, pa stoga predstavljaju suštinsku komponentu socio-ekonomskog i kulturnog razvoja. Povećanje tražnje za diplomcima sa što raznovrsnijim vještinama i sposobnostima, zajedno sa povećanjem raznovrsnosti studentske populacije i različitosti pojedinačnih iskustava stvara pritisak na institucije da obezbijede „student-u-centru“ pristup nastavi i učenju, koji podrazumijeva fleksibilne putanje u učenju i priznavanje vještina stečenih van zvaničnog nastavnog plana.

Glavni cilj visokoškolskih ustanova predstavlja implementacija različitih pristupa u obrazovanju, uključujući digitalno učenje, nove forme izvođenja nastave, kao i sve veću internacionalizaciju i saradnju na međunarodnom nivou. Dakle, obezbjeđenje kvaliteta igra ključnu ulogu u pružanju podrške visokoškolskim institucijama kako bi uspjele da odgovore na sve promjene, i istovremeno obezbijede razvoj kompetencija i vještina studenata, kao i povećanje trans parentnosti programa i drugih zakonskih odredbi visokoškolskoh ustanova.

Bolonjski proces je serija ministarskih sastanaka i sporazuma između evropskih zemalja, osmišljenih sa ciljem da se obezbijedi uporedivost standarda i kvaliteta visokoškolskih kvalifikacija. Bolonjskim sporazumom kreiran je Evropski prostor visokog obrazovanja (engl. European Higher Eductaion Area - EHEA), koji trenutno obuhvata 47 evropskih zemalja. Cilj ovog procesa je povećanje konkurentnosti i kvaliteta evropskog visokog obrazovanja u odnosu na druge razvijene zemlje. U tom smislu, Standardi i Smjernice za obezbjeđenje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) su formirane da doprinesu zajedničkom, prekograničnom razumijevanju obezbjeđenja kvaliteta u procesu nastave i učenja svih zainteresovanih strana. ESG koriste institucije i agencije za obezbjeđenje kvaliteta kao referentni dokument za interne i eksterne sisteme obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju. Upotreba procesa obezbjeđenja kvaliteta, posebno eksternih, omogućava evropskom sistemu visokog obrazovanja da pokaže kvalitet i poveća transparentnost, što pozitivno utiče na izgradnju međusobnog povjerenja i bolje priznavanea njihovih kvalifikacija, programa i drugih zakonskih odredbi. Cilj ESG je da usmjerava razvoj nacionalnih i institucionalnih sistema obezbjeđenja kvaliteta u cijelom Evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA) i prekogranične saradnje. Jedna od evropskih zemalja koja se još uvijek nalazi u procesu implementacije ciljeva Bolonjske deklaracije je i Crna Gora (zbog produžavnaja perioda za okončanje procesa do 2020, tzv. Bolonja posle Bolonje).

Crnogorski sistem visokog obrazovanja započeo je Bolonjski process 2003. godine donošenjem Zakona o visokom obrazovanju i stvaranjem normativnog institucionalnog okvira visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Nedavno je objavljena Strategija razvoja i finansiranja visokog obrazovanja 2011-2020, koja jasno identifikuje raznolikost kvaliteta obrazovanja među različitim visokoškolskim ustanovama, kao i između različitih studijskih programa iste visokoškolske ustanove; na osnovu koje se definiše sledeći strateški cilj sa indukovanim mjerama:

Strateški cilj br. 1: Obezbjeđenje i poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja;

Mjera br. 5: Redovna kontrola kvaliteta visokog obrazovanja, na institucionalnom nivou, kao i na nivou programa. Međutim, obezbjeđenje kvaliiteta visokog obrazovanja treba da se postavi kao stalni cilj svih institucija visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Univerzitet Donja Gorica (UDG), iako najmlađi privatni univerzitet u Crnoj Gori, osnovan 2007. godine kao rezultat preduzetničke ideje dva ugledna univerzitetska profesora, prepoznao je važnost vrednovanja najviših akademskih i profesionalnih standarda, sa ciljem postizanja međunarodno priznatog kvaliteta nastave I obrazovanja na Univerzitetu.

Strateški dokument UDG-a, Almanah studija – koncept filozofije i vizije studija na UDG, stavlja studenta u centar i definiše kvalitet obrazovnog sistema kao jedan od principa Almanaha. Iako postoje jasni temelji i svijest o neophodnosti za razvojem kvalitetnog okvira obrazovanja i kvalitetne upravljačke strukture, kao i imajući u vidu složenost i reformski karakter na univerzitetskom nivou sa top-down efektima (regulatorni okviri direktno utiču na studente, profesore i obrazovni sistem kao cjelinu), Univerzitet Donja Gorica je odlučio da aplicira za obezbjeđenjem tehničke i finansijske podrške za implementaciju sistema kvaliteta u skladu sa ciljevima Bolonjske deklaracije. Sličan pristup je nedavno primjenjen na državnom univerzitetu - Univerzitetu Crne Gore, finansiran od strane Austrijske razvojne saradnje i Univerziteta, a realizovan je u konzorcijumu sa WUS Austrija u 2010. godini. Uzimajući sve navedeno, projekat QAf@UDG je usmjeren na:

Razvoj i implementacija strategija, politika i procedura obezbjeđenja kvaliteta na Univerzitetu Donja Gorica, jačanje operativnih, administrativnih i tehničkih kapaciteta, a sve sa ciljem obezbjeđivanja vrhunskog kvaliteta instrumenata obrazovanja i edukacije .

Pažljivim planiranjen aktivnosti i analiziranjem najboljih praksi na nivou EU, donešenih u nacionalnim i institucionalnim okvirima (npr. pristup učenju od drugih i svjesnosti o različitostima), simultano sa implementacijom unaprijeđene ICT podrške, od projekta se očekuje da ostvari sljedeće rezultate, koji doprinose razvoju kvalitetnog kulturnog okruženja na UDG-u:

  • Usvajanje Strategije za obezbjeđenje kvaliteta na UDG-u sa Smjernicama za implementaciju Strategije;
  • Osnivanje Odjeljenja za obezbjeđenje kvaliteta na UDG-u;
  • Donošenje i primjena instrumenta za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta;
  • Donošenje i primjena procedura za interno obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta;
  • Razvoj informacionog sistema i servisa koji će se koristiti kao sistematski instrument za obezbjeđivanje i upravljanje kvalitetom;
  • Unaprijeđena svijest studenata i zaposlenih na UDG-u o kulturi kvaliteta.