PLAN UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM SA IZVJEŠTAJEM O JAVNIM KONSULTACIJAMA ZA PROJEKAT „HLA-MNE”

U skladu sa zahtjevima Svjetske banke i u cilju informisanja javnosti i prikupljanja primjedbi i mišljenja, Klinički centar Crne Gore je od 29. juna do 06. jula 2017. godine organizivao javne konsultacije za zainteresovanu javnost, organe i organizacije u vezi sa nacrtom Plana upravljanja životnom sredinom za projekat HLA-MNE.

Konačna verzija Plana upravljanja životnom sredinom sa Izvještajem o javnim konsultacijama objavljena je na sajtu INVO projekta – Sekcija: O PROJEKTU/PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU/CRDS GRANTOVI.