Projekat PhDRH@UDG

 

Naziv projekta: Istraživački centar za doktorske studije na Univerzitetu Donja Gorica
Projektni akronim: PhDRH@UDG
Naziv ustanove: Univerzitet Donja Gorica

 

REZIME PROJEKTA

Visoko obrazovanje, istraživanje i inovacije imaju važnu ulogu u podsticanju socijalne kohezije, ekonomskog razvoja i globalne konkurentnosti, i stoga su esencijalna komponenta socijalno-ekonomskog i kulturnog razvoja. Istraživanje i inovacije su na vrhu liste razvojnih prioriteta na agendama donosilaca odluka na nacionalnom i međunarodnom nivou. „Istraživanje i inovacije, shvaćeni su kao poluge koje igraju ključnu ulogu u kreiranju novih radnih mjesta i podsticanju rasta, što je ključni prioritet Evropske komisije“. Uloga visokoobrazovnih institucija u promovisanju ideja istraživanja i inovacija je od izuzetne važnosti, kao i uspostavljanje snažnijih veza sa biznis zajednicom, koja generiše rast. Bolonjski proces daje potporu modernizaciji obrazovnog procesa i programa usavršavanja na način da se zadovolje brzo mijenjajuće potrebe tržišta rada. Ovo je jako važno, jer kako raste broj poslova koji su zahtjevni sa stanovišta vještina koje mora poznavati onaj ko ih obavlja, raste i tražnja za inovacijama i preduzetništvom.

Uloga univerziteta i univerzitetskog obrazovanja u promociji istraživanja i invoacija je vrlo važna. Međutim, najvažniju ulogu u razvoji istraživačkih aktivnosti na univerzitetskom nivou obrazovanja ima razvoj doktorskih studija. Donosioci odluka na nacionalnom nivou u Crnoj Gori su to prepoznali kroz nekoliko dokumenata. Tako je peti opšti cilj Strategije razvoja i finansiranja visokog obrazovanja u Crnoj Gori istraživački orjentisano visoko obrazovanje. Prva mjera kojom se želi postići ovaj cilj je „Intenziviranje istraživačke komponenete u procesu učenja“ „učenje kroz istraživanje“ na svakoj ustanovi visokog obrazovanja, a prva aktivnost kojom se planira njena realizacija „poboljšanje infrastrukture za bavljenje istraživačkim radom“. Druga mjera kojom se želi ostvariti istraživački orijentisano visoko obrazovanje „internacionalizacija istraživanja“ naglašava intenzivnije korišćenje EU strukturnih fondova za razvoj doktorskih studija.

Nacionalna strategija za razvoj naučno-istraživačke djelatnosti 2008-2016, koja je bila dopunjena tokom 2013. godine, među zaključcima i preporukama navodi i sljedeće: „Modernizacija naučno-istraživačke infrastrukture, bez koje se ne mogu izvoditi kompetentne doktorske studije, niti obučavati mlade generacije za savremeno tehnološko društvo.

Treba prihvatiti model racionalne organizacije laboratorija sa formiranjem multidisciplinarnih centara.

Ovakvi centri bi okupljali međunarodno referentne istraživače, te imali kritičnu masu kompetencija za mentorstvo mladim doktorantima, kao i lakši pristup evropskim fondovima za istraživanje.”

Univerzitet Donja Gorica (UDG), iako je najmlađi privatni univerzitet u Crnoj Gori, čije su prve jedincie počele sa radom 2007. godine, kao rezultat preduzetničke ideje i poduhvata dva cijenjena univerzitetska profesora, je prepoznao važnost poštovanja najviših akademskih i profesionalnih standarda u stremljenju ka razvoju istraživačko-inovativnog i preduzetničkog univerziteta.

Strateški dokument UDG ’Almanah studija i istraživanja na UDG - koncept filozofije i vizije studija na UDGposmatra istraživačku komponentu obrazovnog procesa implementiranog kroz UDG model studija kao jedan od temelja razvoja UDG. Princip 46 Almanaha kaže: „Unapređenje istraživanja (nauke) sve više postaje fokus povećanja kvaliteta nastave na Univerzitetu. Istraživanje je sastavni dio nastavnog procesa“.

Razvoj istraživačke komponente univerzitetskog obrazovanja i jačanje veze između univerziteta i biznis zajednice je prepoznat kao jedan od ciljeva INVO projekta koji kao svoj „razvojni cilj“ definiše „jačanje kvaliteta i relevantnosti visokog obrazovanja i istraživanja u Crnoj Gori kroz reformu finansiranja visokog obrazovanja i sistema osiguranja kvaliteta i jačanje kapaciteta istraživanja i razvoja.“

Kako je već rečeno, na Univerzitetu Donja Gorica postoji jasan osnov i svjesnost o potrebi jačanja istraživačke komponente obrazovanja kao jedne od vitalnih odrednica budućeg razvoja UDG. U ovom momentu UDG realizuje programe doktorskih studija u tri oblasti (programi doktorskih studija aktivno se realizuju na Fakultetu pravnih nauka, na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis - program „Međunarodna ekonomija“ i na Humanističkim studijama).

Zajednički izvještaj „Evaluacija deset visokoobrazovnih institucija u Crnoj Gori“ nastao kao rezultat Institucionalne evaluacije programa visokoobrazovnih ustanova u Crnoj Gori, finansiran kroz INVO projekat, navodi nekoliko preporuka u cilju jačanja istraživačkih kapaciteta and uloge doktorskih studija na visokoškolskim ustanovama. Polazeći od preporuke br. 16 koja kaže: „Država treba da integriše doktorsko obrazovanje kao ključni element u cjelokupnu dugoročnu strategiju za izgradnju istraživačkih kapaciteta u Crnoj Gori i za tako nešto opredijele neophodne resurse“, UDG je donio odluku da aplicira za tehničku i finansijsku pomoć u jačanju istraživačkie infrastukture doktorskih srudija na UDG kroz razvoj multidisciplinarnog PhD istraživačkog centra na UDG.

Svrha uspostavljanja PhD multidisciplinarnog istraživačkog centra na UDG je razvoj jedinstvenog centra za istraživanje doktoranata, koji će povezati studente doktorskih studija na različitim programima i dati im mogućnost da rade zajedno na multidisciplinarnim projektima i predstave rezultate svog rada UDG partnerima i akademskoj i biznis zajednici, snažeći na taj način uticaj doktorskog istraživanja.

Stoga je glavni cilj projekta Razvoj PhDRG @UDG da:

Osnaži istraživačke kapacitete Univerziteta Donja Gorica kroz razvoj multidisciplinarnog istraživačkog centra za studente doktorskih studija, koji će takođe služiti kao istraživačka infrastrukture za sve ostale istraživačke potrebe UDG, ali i partnera UDG iz akademske i biznis zajednice.

Očekuje se da projekat ima sljedeće glavne rezultate, koji će doprinijeti intenziviranju istraživačkih aktivnosti, jačanju PhD studija i povećanju svjesnosti javnost o važnosti istraživanja za sveobuhvatni razvoj jednog društva:

  • Uspostavljanje PhD istraživačkog centra na Univerzitetu Donja Gorica;
  • Razvijena nastava na predmetima vezanim za metodologiju multidisciplinarnog istraživanja koja će se redovno izvoditi;
  • Uspostavljena politika i procedura korišćenja infrastrukture PhD istraživačkog centra kroz razvoj Pravilnika;
  • Međunarodni ekspert za istraživanje, za transfer znanja i međunarodne prakse akademskom osoblju UDG-a;
  • Istraživački kapaciteti PhD istraživačkog centra UDG (PhDRH@UDG) prezentirani biznis i akademskoj zajednici i javnosti;
  • Rast svjesnosti o važnosti multidisciplinarnog istraživanja.