Opšte informacije

 

Naziv projekta: INVO - Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost

Nosilac projekta: Ministarstvo nauke i Ministarstvo prosvjete

Vrijednost projekta: 12.000.000,00 €

Finansiranje:  Kredit Svjetske banke 

Trajanje projekta: 20. april 2012 –  31. decembar 2018.

Projekat INVO - “Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost", dio je sveobuhvatnog okvira strategija Vlade Crne Gore za evropske integracije u oblastima nauke i istraživanja i, takođe, njene strategije za visoko obrazovanje. Projekat podržava inicijativu Vlade Crne Gore kako bi se obezbijedilo da:

  • svršeni studenti budu u stanju da se uspješno takmiče na regionalnom i međunarodnom nivou;
  • profesori na univerzitetima budu dio domaćih i međunarodnih istraživačkih napora;
  • inovacije budu ključne za razvoj dinamičnog i adekvatnog okruženja za visoko obrazovanje i
  • univerziteti i privatna preduzeća budu uključena i da imaju koristi od istraživanja i razvoja i mogućnosti transfera tehnologija.

Da bi se dostigli ciljevi neophodno je sprovesti reforme i investirati u kvalitet finansiranja visokog obrazovanja i istraživanja. Zakonodavstvo i propisi su nedavno  usvojeni, a projekat teži pretvaranju identifikovanih reformi u realnost. Pored toga, crnogorski INVO projekat će pomoći crnogorskim vlastima da prodube postojeće reforme i uskladi ih sa širom agendom evropske integracije.

Razvojni cilj INVO projekta je jačanje kvaliteta i relevantnosti visokog obrazovanja i istraživanja u Crnoj Gori kroz reformu finansiranja visokog obrazovanja i sistema osiguranja kvaliteta i jačanje kapaciteta istraživanja i razvoja.

Glavni korisnici INVO projekta će biti studenti, svršeni studenti i akademsko osoblje, koji će imati koristi od pružanja podrške osiguranju kvaliteta i finansiranju reformi visokog obrazovanja, kao i međunarodnim naporima za izgradnju ljudskog potencijala. Univerziteti i istraživačke institucije će, takođe, imati koristi od finansiranja reformi visokog obrazovanja i od uspostavljanja konkurentnog istraživačkog okruženja. Fakulteti, naučnoistraživačke institucije i samostalne istraživačke institucije će imati koristi od dobijanja grantova, finansiranih iz sredstava Projekta u cilju intenziviranja participacije u reformi visokog obrazovanja i davanja podrške većim, uticajnijim potprojektima istraživanja i razvoja. Preduzeća bi bili indirektni korisnici sprovođenja projektnih aktivnosti, kao i Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo nauke kao rezultat aktivnosti usmjerenih na izgradnju kapaciteta finansiranih Projektom.

INVO projekat se sastoji od četiri komponente:

  • Reforme finansiranja visokog obrazovanja i uvođenje normi za obezbijeđenje kvaliteta;
  • Razvoj ljudskih resursa kroz inicijative internacionalizacije;
  • Uspostavljanje konkurentnog okruženja za istraživanja;
  • Upravljanje, monitoring i evaluacija Projekta.

Ove komponente su usklađene sa dvije inicijative Vlade Crne Gore: Strategijom za razvoj i finansiranje visokog obrazovanja i Zakonom o  naučnoistraživačkoj djelatnosti.

Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo nauke su glavni akteri sprovođenja INVO projekta. 

Planirano je da se projektne aktivnosti sprovedu tokom perioda od 2012. do 2018. godine, a finansiraju se kreditom Svjetske banke čiji je iznos 12 miliona eura.

Očekuje se da će održivost  projektnih aktivnosti INVO projekta  nakon njegovog zaključenja biti na visokom nivou, budući da je Projekat sastavni dio šireg okvira pretpristupnog programa Crne Gore i EU. Kako se Crna Gora približava pristupu Evropskoj uniji, projekat može pomoći Vladi Crne Gore da zadovolji EU Acquis standarde u oblasti nauke i istraživanja, kao i da uskladi privredne pravce sa prioritetima predstavljenim u Strategiji Europa 2020. Reforme finansiranja visokog obrazovanja, predstavljene u Projektu, mogu povećati vjerovatnoću da mehanizmi za finansiranje visokog obrazovanja prate međunarodne dobre prakse, te da se sredstva koriste za ostvarivanje rezultata i ciljeva. Usvojena Strategija o razvoju i finansiranju visokog obrazovanja predlaže različite pristupe finansiranja i obezbjeđivanja kvaliteta i stvara jednake uslove za javne i privatne institucije. Pored toga, internacionalizacija u razvoju ljudskog kapitala, koju finansira predloženi projekat, doprinosi vraćanju znanja i dostupnosti primjera dobre istraživačke prakse u Crnu Goru. Na kraju će, projektom podržano uspostavljanje konkurentnog istraživačkog okruženja, osigurati sredstva za osnivanje pilot centra uspješnosti sa fokusom na nacionalne prioritete određene državnom strategijom, pod modelom finansiranja koji bi se postepeno promijenio od institucionalnog ka obezbjeđivanju sredstava kroz komercijalizaciju intelektualne svojine i pružanje tehničkih usluga.