Konkurs za dodjelu nacionalnih stipendija za izvrsnost

Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo nauke objavljuju Konkurs za dodjelu nacionalnih stipendija za izvrsnost (stipendije za magistarske, doktorske i postdoktorske studije)

Datum objavljivanja konkursa: 24. april 2015. godine

Datum zatvaranja konkursa: 6. jul 2015. godine

Svrha Nacionalnog programa stipendija za izvrsnost je izgradnja istraživačkih kapaciteta putem dodjele stipendija za magistarske, doktorske i postdoktorske studije na renomiranim ustanovama visokog obrazovanja i istraživanja u inostranstvu.

Ovaj Program sprovode Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo nauke u okviru projekta “Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost”.

Ministarstvo prosvjete realizuje program stipendija za magistarske studije, a Ministarstvo nauke realizuje program stipendija za doktorske i postdoktorske studije.

Ciljevi Nacionalnog programa stipendija za izvrsnost su:

 • Jačanje nacionalnih kapaciteta za istraživanje, inovacije i konkurentnost;
 • Prenos i primjena stečenog znanja kroz akademski razvoj i razvoj karijere istraživača u Crnoj Gori;
 • Podrška inicijativama internacionalizacije; i
 • Jačanje privrednog sektora kroz ulaganje u ljudske resurse.

Nacionalnim programom stipendija pruža se podrška visokotalentovanim crnogorskim državljanima koji žive u Crnoj Gori, u cilju sticanja međunarodnog akademskog i naučnog iskustva. Stipendija pokriva troškove života (i troškove školarine ukoliko je primjenljivo). Troškovi života obuhvataju smještaj, ishranu, zdravstveno osiguranje i lokalni javni prevoz.

Stipendije se u jednakom broju dodjeljuju za sljedeće oblasti:

 • prirodno-matematičke;
 • tehničko-tehnološke;
 • medicinske;
 • poljoprivredne; i
 • društvene i humanističke nauke.

Doktorske i postdoktorske stipendije će se u okviru navedenih oblasti koncentrisati na deset identifikovanih nacionalnih prioriteta, a to su:

Poljoprivreda i hrana; Održivi razvoj i turizam; Novi materijali, proizvodi i usluge; Nauka i obrazovanje; Medicina i zdravlje ljudi; Konkurentnost nacionalne ekonomije; Informaciono - komunikacione tehnologije; Identitet Energija i Saobraćaj.

Kandidati se prijavljuju za stipendije do iznosa navedenih u tabeli ispod:

Maksimalni godišnji neto iznosi stipendija

(ne uključuje korektivni koeficijent)

Magistarske studije

Doktorske studije

Postdoktorske studije

6.000 €

12.000 €

18.000 €

Ovo su tri osnovne tarife, ali treba uzeti u obzir različite troškove života u različitim državama. Shodno tome, koriste se korektivni koeficijenti EUROSTAT-a, preuzeti iz “Marija Sklodovska Kiri” programa stipendija.

U narednoj tabeli dat je osnovni pregled uslova po kategorijama stipendija

               Magistarske studije

                             Doktorske studije

                       Postdoktorske studije

                                                                                                  Kandidati su državljani Crne Gore

                                                                                              Kandidati imaju prebivalište u Crnoj Gori

Kandidat ima bachelor diplomu i manje od 35 godina

Kandidat ima bachelor i/ili magistarsku diplomu

Kandidat ima doktorat

 

Dokaz da je upisan/prihvaćen na magistarske studije  u inostranstvu

(u studijskoj 2014/15. ili 15/16. godini)

Dokaz da je prihvaćen/ upisan na doktorske studije

(u studijskoj 2013/14, 14/15. ili 15/16. godini)

Dokaz o prihvatanju za studijski  boravak radi usavršavanja na renomiranoj  ustanovi u inostranstvu

Dokaz o prihvatanju za istraživački boravak na renomiranoj istraživačkoj ustanovi u inostranstvu

 

Saglasnost poslodavca (ukoliko je zaposlen)

Kandidat mora biti zaposlen u Crnoj Gori

(Saglasnost poslodavca)

                                                                                     Kandidat potpisuje izjavu o povratku u Crnu Goru

Karakteristike svake kategorije stipendija detaljnije su opisane u nastavku.

Stipendije za magistarske studije se dodjeljuju studentima koji su prihvaćeni ili upisani na magistarske studije na renomiranim ustanovama visokog obrazovanja u inostranstvu (“full time” student). Stipendije se dodjeljuju na period od jedne do dvije studijske godine, u zavisnosti od trajanja magistarskog programa. Po završenim studijama stipendisti će se vratiti u Crnu Goru.

Stipendije za doktorske studije dodjeljuju se studentima koji su upisali doktorske studije na renomiranim univerzitetima u inostranstvu, za period od jedne do dvije studijske godine; i studentima kojima je odobren istraživački boravak u trajanju od 6 do 12 mjeseci na nekom od renomiranih univerziteta/istraživačkih ustanova u inostranstvu, a koji su upisali doktorske studije u zemlji ili regionu ex-Yu. Po završenim studijama stipendisti će se vratiti u Crnu Goru.

Stipendije za postdoktorske studije dodjeljuju se istraživačima koji rade u Crnoj Gori, za istraživačke boravke na renomiranim istraživačkim ustanovama u inostranstvu, kako bi stekli međunarodno istraživačko iskustvo. Stipendije se dodjeljuju za period boravka od 6 do 12 mjeseci. Stipendisti će se vratiti u Crnu Goru i prenijeti stečeno znanje u nacionalni sistem nauke i inovacija.

Program stipendija je otvoren za crnogorske građane koji žive u Crnoj Gori, a uravnoteženost u zastupljenosti polova će biti podsticana. Prednost će imati kandidati koji pokažu jasnu vezu sa nacionalnim sistemom inovacija i privredom. Stipendistima se pruža prilika da dobiju međunarodno stručno iskustvo i pristup infrastrukturi.

Prijava na konkurs i rok za podnošenje prijava

Popunjen i potpisan prijavni formular uz propratnu dokumentaciju, potrebno je dostaviti u dva (2) štampana primjerka (original i jedna kopija), kao i jedan primjerak dokumentacije u elektronskom obliku (CD/DVD/USB) na kojem dokumentacija treba da bude u PDF formatu.

Kompletiranu prijavu u koverti (2 štampana i jedan elektronski primjerak), dostaviti prije isteka naznačenog roka na odgovarajuću adresu:

 • Za magistarske studije:

Ministarstvo prosvjete

Direktorat za visoko obrazovanje

Arhiva (kancelarija br.5), prizemlje

Vaka Đurovića b.b.,

81000 Podgorica

NAZIV: Nacionalni program stipendija za izvrsnost

Prijava za stipendiju za magistarske studije

Kandidat: (upisati ime i prezime)

Napomena: Ne otvarati

 • Za doktorske i postdoktorske studije:

Ministarstvo nauke

Rimski trg 46

81000 Podgorica

NAZIV:  Nacionalni program stipendija za izvrsnost

Prijava za stipendiju za doktorske/postdoktorske studije

Kandidat: (upisati ime i prezime)

Napomena: Ne otvarati

Selekciju kandidata sprovode Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo nauke uz angažovanje eksternih evaluatora. Svaki kandidat će biti obaviješten o ishodu prijave, nakon završenog procesa evaluacije.

Tekst konkursa, Priručnik za upravljanje Programom i formulari za prijavljivanje, mogu se naći u rubrici Dokumenta.

Kontakt za dodatne informacije: office@heric.me

Rok za dostavljanje prijava: 6. jul 2015. godine (do 17 časova).