17/03/2015

IZVJEŠTAJ O JAVNIM KONSULTACIJAMA U VEZI SA PLANOM UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM ZA RADOVE NA ADAPTACIJI DOMA UČENIKA I STUDENATA PODGORICA, NOVI STUDENTSKI DOM – FAZA II

Ovdje možete preuzeti konačnu verziju Plana upravljanja životnom sredinom za radove na adaptaciji Doma učenika i studenata Podgorica, Novi studentski dom - faza II sa Izvještajem o javnim konsultacijama.

puzs_za_ucenicko-studentski_dom_podgorica-novi_studentski_dom-faza_ii_sa_izvjestajem_o_javnim_konsultacijama.docx
24/02/2015

JAVNE KONSULTACIJE U VEZI SA PLANOM UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM ZA RADOVE NA ADAPTACIJI DOMA UČENIKA I STUDENATA PODGORICA, NOVI STUDENTSKI DOM – FAZA II

U okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost – INVO“ jedna od planiranih aktivnosti koju realizuje Ministarstvo prosvjete je adaptacija postojećih domova učenika i studenata. U ovoj godini planirani su radovi u Domu učenika i studenata Podgorica, Novi studentski dom – faza II.  

Shodno zahtjevima Svjetske banke, u okviru izrade tehničke dokumentacije za radove na adaptaciji koji će se izvoditi tokom ljetnjeg raspusta, pripremljen je Plan upravljanja životnom sredinom, kako bi se ublažili mogući negativni uticaji planiranih radova na životnu sredinu.

Imajući u vidu navedeno, u cilju informisanja javnosti i dobijanja primjedbi i mišljenja, Ministarstvo prosvjete obavještava zainteresovanu javnost, organe i organizacije da se  javni uvid u Plan upravljanja životnom sredinom za radove na adaptaciji Doma učenika i studenata Podgorica, Novi studentski dom - faza II u Podgorici može obaviti svakog radnog dana od 25. februara do 4. marta 2015. godine od 10 do 13 časova i to:

  • U Domu učenika i studenata Podgorica, Novi studentski dom - faza II u Podgorici, Ulica Cetinjski put b.b., u kancelariji upravnice;
  • U kancelariji INVO projekta u Podgorici, Rimski trg br. 19, I sprat;

Plan upravljanja životnom sredinom objavljen je na oglasnoj tabli u holu recepcije Doma učenika i studenata Podgorica, Novi studentski dom - faza II, kao i na sajtu INVO projekta - Sekcija: O PROJEKTU/PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU/STUDENTSKI DOMOVI.

Primjedbe i mišljenja na Plan upravljanja životnom sredinom mogu se dostaviti do 9. marta 2015. godine na adrese Doma učenika i studenata Podgorica, Novi studentski dom - faza II u Podgorici i Kancelarije INVO projekta, kao i na e-mail adresu: office@heric.me

Konačna verzija Plana upravljanja životnom sredinom sa informacijom o prikupljenim primjedbama i mišljenjima i načinu njihovog razmatranja biće objavljena na sajtu INVO projekta.

puzs_za_manje_gradjevinske_radove_novi_studentski_dom_faza_ii.docx