14/11/2013

ZAKON O NAUČNOISTRAžIVAČKOJ DJELATNOSTI

Ovdje možete naći ZAKON O NAUČNOISTRAžIVAČKOJ DJELATNOSTI

ZAKON O NAUČNOISTRAžIVAČKOJ DJELATNOSTI

14/11/2013

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA ODOBRAVANJE I NAĈIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDžETA CRNE GORE ZA PROGRAME OD OPŠTEG INTERESA

Ovdje možete naći PRAVILNIK O USLOVIMA ZA ODOBRAVANJE I NAĈIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDžETA CRNE GORE ZA PROGRAME OD OPŠTEG INTERESA - NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH NAUČNOISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA I USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU RUKOVODILAC PROJEKTA, KAO I ISTRAŽIVAČI ANGAŽOVANI U ISTRAŽIVAČKOM TIMU.

 

pravilnik.pdf
06/11/2013

Studija o naučnoistraživačkoj opremi i formiranju zajedničkog istraživačkog prostora

Ovdje možete preuzeti Studiju o naučnoistraživačkoj opremi i formiranju zajedničkog istraživačkog prostora

Studija o naučnoistraživačkoj opremi i formiranju zajedničkog istraživačkog prostora

Pages