24/07/2014

INFORMACIJA O JAVNIM KONSULTACIJAMA O IZVJEŠTAJU O PROCJENI UTICAJA SA PUŽS ZA CENTAR USPJEŠNOSTI U BIOINFORMATICI

Ovdje možete preuzeti Informaciju o javnim konsultacijama o  Izvještaju o procjeni uticaja sa Planom upravljanja životnom sredinom za BIO-ICT. 

informacija_o_javnim_konsultacijama_za_ea_emp_za_bio-ict_finalna_verzija.docx
24/07/2014

Izvjestaj o procjeni uticaja sa Planon upravljanja životnom sredinom za BIO-ICT

Ovdje mozete preuzeti konačnu usvojenu verziju Izvještaja o procjeni uticaja sa Planom upravljanja životnom sredinom za BIO-ICT.

izvjestaj_o_pu_sa_puzs_za_bio-ict__konacna_verzija.docx
04/07/2014

Nacrt Izvještaja o procjeni uticaja sa planom upravljanja životnom sredinom za Centrar uspješnosti u bioinformatici

Ovdje možete preuzeti nacrt Izvještaja o procjeni uticaja sa Planom upravljanja životnom sredinom za Centar uspješnosti u bioinformatici. 

izvjestaj_o_pu_sa_puzs_za_bio-ict__nacrt_mne.doc
04/07/2014

Poziv za javne konsultacije

Ovdje možete preuzeti poziv za javne konsultacije za EA/EMP za BIO-ICT. 

           

obavjestenje_za_sajt_mne.doc
18/03/2014

Okvir za upravljanje životnom sredinom za dodjelu granta za pilot Centra uspješnosti

U prilogu možete preuzeti Okvir za upravljanje životnom sredinom za dodjelu granta za pilot Centra uspješnosti.

okvir_za_upravljanje_zivotnom_sredinom_za_centar_uspjesnosti.docx