Rezime Finalnog narativnog izvještaja za projekat REDOS

Više informacija o aktivnostima realizovanim na projektu REDOS možete naći ovdje.

Više

Rezime Drugog šestomjesečnog narativnog izvještaja za projekat REDOS

Više informacija o aktivnostima realizovanim na projektu REDOS tokom drugog šestomjesečnog perioda možete naći ovdje.

Više

Rezime prvog šestomjesečnog narativnog izvještaja za projekat REDOS

Više informacija o aktivnostima realizovanim na projektu REDOS tokom prvog šestomjesečnog perioda možete naći ovdje.

Više

Projekat REDOS

Više informacija o projektu REDOS možete naći ovdje. 

Više