REZIME ZAVRŠNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA HLA-MNE

Osim ogromne pomoći koju će od nje imati crnogorski zdravstveni sistem, HLA laboratorija će biti olakšanje i za budžet Crne Gore. Fond zdravstva će izdvajati i do 5 puta manje novca na godišnjem nivou za usluge koje su do sada pružane u regionu.

Više

PLAN UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM SA IZVJEŠTAJEM O JAVNIM KONSULTACIJAMA ZA PROJEKAT „HLA-MNE”

U skladu sa zahtjevima Svjetske banke i u cilju informisanja javnosti i prikupljanja primjedbi i mišljenja, Klinički centar Crne Gore je od 29. juna do 06. jula 2017. godine organizivao javne konsultacije za zainteresovanu javnost, organe i organizacije u vezi sa nacrtom Plana upravljanja životnom sredinom za projekat HLA-MNE.

Konačna verzija Plana upravljanja životnom sredinom sa Izvještajem o javnim konsultacijama objavljena je na sajtu INVO projekta – Sekcija: O PROJEKTU/PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU/CRDS GRANTOVI.

Više

JAVNE KONSULTACIJE U VEZI SA PLANOM UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM ZA PROJEKAT „HLA-MNE”

U okviru komponente 3.2 INVO projekta „Podrška potprojektima zajedničkih istraživanja i razvoja” nakon raspisanog drugog poziva za grantove i sprovedene evaluacije jedan od projekata koji je predložen za finansiranje  je „HLA tipizacija i HLA laboratorija u Crnoj Gori” (HLA - MNE), čiji je nosilac Klinički centar Crne Gore.

Aktivnosti projekta klasifikovane su u  kategoriju II (B) shodno pravilima Svjetske banke, što zahtijeva izradu Plana upravljanja životnom sredinom (PUŽS). U cilju informisanja javnosti i prikupljanja primjedbi i mišljenja, Klinički centar je objavio poziv za javne konsultacije zainteresovanoj javnosti, organima i organizacijama u vezi sa PUŽS za projekat HLA - MNE.

Obavještenje i PUŽS objavljeni su na sajtu INVO projekta - Sekcija: O PROJEKTU/PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU/CRDS GRANTOVI.

Više