REZIME PRVOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA TELEMONT- EKG

Suština projektnog zadatka je stvoriti sistem za brzu dijagnostiku poremećaja srčanog ritma, koji treba da bude tačan, pristupačan, tržišno konkurentan, jednostavan za korištenje i za koji postoji velika potražnja na tržištu. Glavni cilj projekta je razvoj, validacija i primjena telemedicinskog sistema TELEMONTEKG za brzu dijagnozu poremećaja srčanog ritma u Crnoj Gori. Cilj je da se, tokom projekta, sistem razvije od prvog prototipa, sprovede provjera valjanosti sistema i eliminišu nedostatci, te stavi u pilot upotrebu i patentira. Takođe se planira da nova privatna start up kompanija bude osnovana u Crnoj Gori kojoj će osnovna djelatnost biti proizvodnja, licenciranje, marketing i komercijalizacija TELEMONTEKG-a, kao i dalje poboljšanje ostvarenih tehničkih rješenja.

Više

Pages