REZIME ZAVRŠNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA TELEMONTEKG

Suština projekta je stvaranje sistema za brzu dijagnozu poremećaja srčanog ritma, koji treba da bude tačan, dostupan, tržišno konkurentnan i jednostavan za upotrebu i za koji postoji velika potražnja na tržištu. 

Više

REZIME TREĆEG NARATIVNOG ŠESTOMJESEČNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA TELEMONTEKG

Suština projekta „Razvoj, validacija i aplikacija telemedicinskog sistema TELEMONTEKG za brzu detekciju poremećaja srčanog ritma u Crnoj Gori” je da stvori sistem za brzo postavljanje dijagnoze poremećaja srčanog ritma, koji bi trebalo da bude precizan, pristupačan, tržišno konkurentan, jednostavan za korištenje i za koje postoji velika potražnja na tržištu. 

Više

REZIME DRUGOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA TELEMONTEKG

Crna Gora spada u grupu zemalja s visokom stopom smrtnosti od kardiovaskulatornih bolesti. Takođe, crnogorski zdravstveni sistem pati od hroničnog nedostatka novca. TELEMONTEKG je, u takvim okolnostima, savršen odgovor na institucionalne i lične potrebe pacijenata za boljim, „pametnijim", bržim i preciznijim medicinskim tehnološkim rješenjima, koja će olakšati zdravstvene probleme na individualnom nivou i smanjiti troškove dijagnostike i liječenja na nacionalnom nivou. 

Više

REZIME PRVOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA TELEMONTEKG

Aktivnosti na projektu u prvih 6 mjeseci smo usmjerili u dva pravca: tehničke aktivnosti i promotivno-edukativne djelatnosti. Tehničke aktivnosti su bile fokusirane na razvoj TELEMONTEKG hardvera i softvera. Promotivni-obrazovne aktivnosti su bile usmjerene prije svega na promociju prednosti korištenja TELEMONTEKG-a, ali i za obnavljanje znanja u kardiologiji.

Više

Pages