REZIME ČETVRTOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA SUST-MARINA

Promocija koncepta održivog razvoja u marinama je visoko preporučljiva budući da je društvena zajednica postala svjesna potrebe za zaštitom i valorizacijom ovih područja kako bi se adekvatno sačuvala njihova prirodna ljepota i pomogla dugoročna održivost turističkih destinacija. 

Više

REZIME TREĆEG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA SUST-MARINA PROJEKTA

U opštem smislu glavni ostvareni rezultat u trećem polugodišnjem periodu istraživanja je direktno povezan sa glavnim principima održivosti, odnosno primjeni plana strateškog razvoja za ISO standarde (Quality Management System - QMS (ISO 9001:2015) i Environmental Management System - EMS (ISO 14001:2015)) u AD Marini Bar. Svi postavaljeni ciljevi iz WP5 i WP6 su postignuti što se zasniva na ostvarenim rezultatima kroz dalju implementaciju sistema upravljanja zaštitom životne sredine i definisanim planom upravljanja aspektima životne sredine, pilot fazu programa Plave zastavice, obezbjeđenje obuke osoblja marine  za ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 standarde i stvaranje preduslova za potpunu implementaciju EMS-a u AD Marini Bar. Veći broj održanih radionica, prezentacija, okruglih stolova, konferencijskih sastanaka i specijalnih sesija na više međunarodnih konferencija u zemlji i inostranstvu sa nekoliko promocija projekta sa pratećim publikacijama na našem i engleskom jeziku samo su potvrdili dostignute rezultate na projektu koji su u najvećem dijelu objavljeni u zvaničnim publikacijama na engleskom jeziku. Stoga, postignuti rezultati su bili koncentrisani na implementaciju projektnih aktivnosti i daljem promovisanju QMS i EMS, budući da je u septembru 2015. godine, došlo do revizije ovih standarda. Takođe, nastavljeno je sa promocijom projekta budući da su rezultati  dosadašnjih istraživanja i zaključci objavljeni i predstavljeni na međunarodnim konferencijama, seminarima, specijalnim predavanjima i radionicama.

Više

REZIME DRUGOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA SUST-MARINA PROJEKTA

Od samog početka realizacije projekta, cilj je bio da se obavi više aktivnosti kako bi se dobila jasna slika o ekološkim i socijalnim uticajima na njegov razvoj. Realizovane projektne aktivnosti su potvrdile primjenu i ostvarenje postavljenih ciljeva sadržanih u zvaničnoj dokumentaciji projekta gdje su jasno naznačeni izlazni rezultati i vremenski period kada se dostiže realizacija značajnih ostvarenja projekta. Prema tome, u drugom šestomjesečnom periodu razvijen je model za primjenu ekološke politike i sistem upravljanja zaštitom životne sredine u marini kroz detaljno specificirane sve obavljene aktivnosti. U tom cilju, realizovanim aktivnostima povećan je nivo ekološke zaštite marine. Projektni tim je pojedinačno specificirao ostvarene doprinose sa aspekta međunarodne sertifikacije marine, primjene  stalnih aktivnosti monitoringa i mjerenja više relevantnih parametara u AD Marini Bar od najveće važnosti za sistem upravljanja zaštitom životne sredine (kroz standarde o kvalitetu vode u akvatorijumu marine i neposrednom priobalju, ekološkom obrazovanju, bezbjednosti, upravljanju otpadom, energetskoj efikasnosti, i pitanja o zdravstvenoj i sigurnosnoj zaštiti). Isto tako, najava promocije pilot programa Plave zastave u AD Marini Bar za koji su stvoreni svi uslovi čini projektne aktivnosti za prvu godinu istraživanja zaokruženim i  izuzetno uspješnim.

Više

Rezime prvog šestomjesečnog narativnog izvještaja SUST-MARINA projekta

Cijlevi projekta -  Promovisanje i primjena koncepta održivog razvoja u marinama je veoma potrebna iz razloga što država postaje svjesna potreba za zaštitom životne sredine i poboljšanjima u oblastima održivog razvoja, sa ciljem očuvanja prirodnih ljepota i uspostavljanja dugoročne održivosti prostora jedinstvene turističke destinacije. Ovaj projekat obezbjeđuje pristup i strategiju za bolje planiranje i upravljanje održivim razvojem u AD Marini Bar. Uprkos činjenici da ovaj koncept ne predstavlja jednostavan zadatak, sve više marina širom svijeta ga primjenjuje kako bi uz pomoć ekoloških standarda obezbijedili određeni nivo održivosti. U suštini, ciljevi projekta se odnose na promociju i primjenu koncepta koji potvrđuje da marina ima potrebne uslove i kapacitete da postane ekološki prihvatljiva. Činjenica je da nacionalna regulativa u oblasti održivog razvoja luka, marina i priobalnih područja bude u skladu sa direktivama i programima EU. Ciljevi naglašavaju značaj donošenja planova i strategija za zadovoljenje svakog od navedenih kriterijuma: Plave zastavice, ISO 14001:2004 i ISO 9001:2008 sertifikata kao i Zlatnog sidra za primjenu ekološkog (green) koncepta u marinama. Realizacijom ovog projekta će se omogućiti primjena savremenih tehnika u marini, i to: prevencija zagađenja gorivom sa plovila, sakupljanje otpadnih voda sa plovila, snabdijevanje električnom energijom svih plovila na komercijalnim vezovima, mjerenje jačine buke, korišćenje biorazgradivih deterdženata za pranje plovila, mjerenje štetne emisije gasova sa plovila i primjena alternativnih izvora enegrije kao što su sunčeva energija, energija vjetra, talasa i slično. Projekat takođe specificira određene probleme u vezi sa ekološkim upravljanjem u pojedinim zonama marine. 

Više

Pages