REZIME ZAVRŠNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA SUST-MARINA

Ostvareni ciljevi SUST-MARINA projekta izraženi su u primjeni i promociji koncepta održivog razvoja u AD Marini Bar. Primijenjeni koncept održivog razvoja zasnivao se na usvajanju vodećih standarda u cilju dugoročne održivosti marine kao međunarodne sertifikovane kompanije. Postignuti ciljevi SUST-MARINA projekta potvrđuju da je AD Marina Bar uskladila postojeće kapacitete i operativne procese sa međunarodnim ekološkim i poslovnim standardima.

Više

ODRŽAN DRUGI DIO XXII MEĐUNARODNE KONFERENCIJE MHCL 2017 u organizaciji projekta SUST-MARINA

Drugi dio XXII međunarodne konferencije MHCL 2017 (Material Handling,Construction and Logistics), koja se svake druge godine održava u Beču i Beogradu u organizaciji Instituta za Logistiku Tehnološkog Univerziteta iz Beča i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održan je od 16. do 18. novembra u Baru u organizaciji SUST-MARINA projekta (APPLYING AND PROMOTING THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT TO AD MARINA BAR)

Više

Svečano dodijeljena Plava zastavica AD Marini Bar

AD Marina Bar postala je prva marina u Crnoj Gori u kojoj se vijori „Plava zastavica“. Dobijanje Plave zastavice je omogućeno kroz projekat „SUST Marina“, u okviru kojeg je Ministarstvo nauke dodijelilo grant u iznosu od 240.000 EUR, za period od tri i po godine, Pomorskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Više

REZIME PETOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA SUST-MARINA

Ciljevi projekta u petom polugodišnjem periodu realizacije bili su zasnovani na implementaciji definisanih aktivnosti kojima se pokazalo da marina ima sve neophodne kapacitete i uslove za zadovoljenje ekoloških standarda u skladu sa Poboljšanjem bezbjednosti i opsluživanja plovila u AD Marini Bar (WP9). U rezimeu ciljeva je naglašena izrada planova i strategija za zadovoljavanje svakog kriterijuma za Program Plave Zastavice, sertifikacije za ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015 standarde (WP 10) i implementacije programa Zlatnog Sidra u cilju potpune promocije i realizacije koncepta zaštite životne sredine u marini.    

Više

Pages