Svečano dodijeljena Plava zastavica AD Marini Bar

AD Marina Bar postala je prva marina u Crnoj Gori u kojoj se vijori „Plava zastavica“. Dobijanje Plave zastavice je omogućeno kroz projekat „SUST Marina“, u okviru kojeg je Ministarstvo nauke dodijelilo grant u iznosu od 240.000 EUR, za period od tri i po godine, Pomorskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Više

REZIME PETOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA SUST-MARINA

Ciljevi projekta u petom polugodišnjem periodu realizacije bili su zasnovani na implementaciji definisanih aktivnosti kojima se pokazalo da marina ima sve neophodne kapacitete i uslove za zadovoljenje ekoloških standarda u skladu sa Poboljšanjem bezbjednosti i opsluživanja plovila u AD Marini Bar (WP9). U rezimeu ciljeva je naglašena izrada planova i strategija za zadovoljavanje svakog kriterijuma za Program Plave Zastavice, sertifikacije za ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015 standarde (WP 10) i implementacije programa Zlatnog Sidra u cilju potpune promocije i realizacije koncepta zaštite životne sredine u marini.    

Više

REZIME ČETVRTOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA SUST-MARINA

Promocija koncepta održivog razvoja u marinama je visoko preporučljiva budući da je društvena zajednica postala svjesna potrebe za zaštitom i valorizacijom ovih područja kako bi se adekvatno sačuvala njihova prirodna ljepota i pomogla dugoročna održivost turističkih destinacija. 

Više

REZIME TREĆEG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA SUST-MARINA PROJEKTA

U opštem smislu glavni ostvareni rezultat u trećem polugodišnjem periodu istraživanja je direktno povezan sa glavnim principima održivosti, odnosno primjeni plana strateškog razvoja za ISO standarde (Quality Management System - QMS (ISO 9001:2015) i Environmental Management System - EMS (ISO 14001:2015)) u AD Marini Bar. Svi postavaljeni ciljevi iz WP5 i WP6 su postignuti što se zasniva na ostvarenim rezultatima kroz dalju implementaciju sistema upravljanja zaštitom životne sredine i definisanim planom upravljanja aspektima životne sredine, pilot fazu programa Plave zastavice, obezbjeđenje obuke osoblja marine  za ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 standarde i stvaranje preduslova za potpunu implementaciju EMS-a u AD Marini Bar. Veći broj održanih radionica, prezentacija, okruglih stolova, konferencijskih sastanaka i specijalnih sesija na više međunarodnih konferencija u zemlji i inostranstvu sa nekoliko promocija projekta sa pratećim publikacijama na našem i engleskom jeziku samo su potvrdili dostignute rezultate na projektu koji su u najvećem dijelu objavljeni u zvaničnim publikacijama na engleskom jeziku. Stoga, postignuti rezultati su bili koncentrisani na implementaciju projektnih aktivnosti i daljem promovisanju QMS i EMS, budući da je u septembru 2015. godine, došlo do revizije ovih standarda. Takođe, nastavljeno je sa promocijom projekta budući da su rezultati  dosadašnjih istraživanja i zaključci objavljeni i predstavljeni na međunarodnim konferencijama, seminarima, specijalnim predavanjima i radionicama.

Više

Pages