REZIME PETOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA PRODE

Odlukom Ministarstva Nauke Crne Gore, broj 01-1063, od 29. maja 2014. godine, Fakultet za politehniku, Univerziteta Donja Gorica, sa partnerima: Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis (UDG), Mašinski Fakultet iz Skoplja, Montcarton i Čelebić kompanije iz Podgorice, realizuje istraživački projekat: “Laboratorija za dizajn proizvoda, uključujući discipline poput grafičkog, modnog i dizajna enterijera” (PRODE). Glavna ideja projekta je da se da doprinos osnaživanju crnogorske ekonomije kroz kreiranje okruženja za transfer tehnologije. Imajući u vidu navedeno, opšti cilj projekta je da doprinese održivosti ovog rasta nudeći inovativne usluge i proizvode na domaćem i međunarodnom tržištu.

Više

REZIME ČETVRTOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA PRODE

Odlukom Ministarstva Nauke Crne Gore, broj 01-1063, od 29. maja 2014. godine, Fakultet za politehniku, Univerziteta Donja Gorica, sa partnerima: Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis (UDG), Mašinski Fakultet iz Skoplja, Montcarton i Čelebić kompanije iz Podgorice, realizuje istraživački projekat: “Laboratorija za dizajn proizvoda, uključujući discipline poput grafičkog, modnog i dizajna enterijera” (PRODE). Glavna ideja projekta je da se da doprinos osnaživanju crnogorske ekonomije kroz kreiranje okruženja za transfer tehnologije. Imajući u vidu navedeno, opšti cilj projekta je da doprinese održivosti ovog rasta nudeći inovativne usluge i proizvode na domaćem i međunarodnom tržištu.

Više

REZIME TREĆEG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PRODE PROJEKTA

Kada su u pitanju dosadašnji rezultati, a koji se odnose na aktivnosti realizovane za prvi polugodišnji izvještaj druge projektne godine, važno je napomenuti da je održan dogovorni sastanak projektnog tima za drugu godinu projekta, projektni tim je radio na finalnoj verziji TOR-a za izradu web sajta za potrebe upravljanja projektom. Takođe, u saradnji sa Mašinskim fakultetom iz Skoplja projektni tim je u fazi mapiranja  dostupnih sirovina neophodnih za nesmetano funkcionisanje laboratorije, nastavljeno je  sprovođenje istraživanja u cilju prikupljanja inputa o proizvodima čiji prototipovi će se izrađivati u okviru laboratorije. Važno je napomenuti da je PRODE laboratorija opremljena 3D printerom, 3D skenerom, wide printerom i work station. Formiran je menadžment PRODE laboratorije, uključujući zaposlene i diplomirane studente Fakulteta za politehniku. 

Više

REZIME DRUGOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PRODE PROJEKTA

Kada su u pitanju dosadašnji rezultati, a koji se odnose na aktivnosti realizovane za drugi polugodišnji izvještaj, važno je napomenuti da je održan finanalni sastanak projektnog tima za prvu godinu projekta, kao i dva sastanka sa predstavnicima Svjetske Banke (u decmbru 2014 i maju 2015), projektni tim je radio na draft verziji TOR-a za izradu web sajta za potrebe upravljanja projektom, zatim u saradnji sa MBA partnerom kreirana je finalna verzija baze podataka koja sadrži profil stakeholdera. Takođe, u saradnji sa Mašinskim fakultetom iz Skoplja mapirane su dostupne sirovine neophodne za nesmetano funkcionisanje laboratorije, inicirano je  sprovođenje istraživanja u cilju prikupljanja inputa o proizvodima čiji prototipovi će se izrađivati u okviru laboratorije, i identifikovane kritične tačke projekta i definisane alternative za iste, pripremljena je dokumentacija za proces nabavke opreme, a urađeni su i prvi prototipovi vizuelnog identiteta i ambalaže za projekat “Kuća Meda”;

Više

Pages