REZIME ZAVRŠNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA PRODE

Cilj projekta ProDe je stvaranje Laboratorije za dizajn proizvoda, uz podršku snažnog akademskog i istraživačkog programa, s namjerom osnivanja Regionalnog centra za dizajn proizvoda. Trajanje projekta ProDe je 36 mjeseci (jun 2014 - novembar 2017). 

Više

REZIME PETOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA PRODE

Odlukom Ministarstva Nauke Crne Gore, broj 01-1063, od 29. maja 2014. godine, Fakultet za politehniku, Univerziteta Donja Gorica, sa partnerima: Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis (UDG), Mašinski Fakultet iz Skoplja, Montcarton i Čelebić kompanije iz Podgorice, realizuje istraživački projekat: “Laboratorija za dizajn proizvoda, uključujući discipline poput grafičkog, modnog i dizajna enterijera” (PRODE). Glavna ideja projekta je da se da doprinos osnaživanju crnogorske ekonomije kroz kreiranje okruženja za transfer tehnologije. Imajući u vidu navedeno, opšti cilj projekta je da doprinese održivosti ovog rasta nudeći inovativne usluge i proizvode na domaćem i međunarodnom tržištu.

Više

REZIME ČETVRTOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA PRODE

Odlukom Ministarstva Nauke Crne Gore, broj 01-1063, od 29. maja 2014. godine, Fakultet za politehniku, Univerziteta Donja Gorica, sa partnerima: Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis (UDG), Mašinski Fakultet iz Skoplja, Montcarton i Čelebić kompanije iz Podgorice, realizuje istraživački projekat: “Laboratorija za dizajn proizvoda, uključujući discipline poput grafičkog, modnog i dizajna enterijera” (PRODE). Glavna ideja projekta je da se da doprinos osnaživanju crnogorske ekonomije kroz kreiranje okruženja za transfer tehnologije. Imajući u vidu navedeno, opšti cilj projekta je da doprinese održivosti ovog rasta nudeći inovativne usluge i proizvode na domaćem i međunarodnom tržištu.

Više

REZIME TREĆEG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PRODE PROJEKTA

Kada su u pitanju dosadašnji rezultati, a koji se odnose na aktivnosti realizovane za prvi polugodišnji izvještaj druge projektne godine, važno je napomenuti da je održan dogovorni sastanak projektnog tima za drugu godinu projekta, projektni tim je radio na finalnoj verziji TOR-a za izradu web sajta za potrebe upravljanja projektom. Takođe, u saradnji sa Mašinskim fakultetom iz Skoplja projektni tim je u fazi mapiranja  dostupnih sirovina neophodnih za nesmetano funkcionisanje laboratorije, nastavljeno je  sprovođenje istraživanja u cilju prikupljanja inputa o proizvodima čiji prototipovi će se izrađivati u okviru laboratorije. Važno je napomenuti da je PRODE laboratorija opremljena 3D printerom, 3D skenerom, wide printerom i work station. Formiran je menadžment PRODE laboratorije, uključujući zaposlene i diplomirane studente Fakulteta za politehniku. 

Više

Pages