Rezime prvog šestomjesečnog narativnog izvještaja LOVCEN projekta

Ciljevi LOVĆEN Projekta su: (1) Uspostavljanje funkcionalnog sistema za nadzor pojave i distribucije MV i MBD, razvoj kapaciteta za procjenu rizika i novih alata za nehemijsku kontrolu vektora; (2) Poboljšanje istraživačkih kapaciteta kroz istraživačku saradnju, razmjenu znanja i iskustava, jačanje ljudskih resursa, jačanje infrastrukturnih i materijalnih dobara i uspostavljanje strateških međunarodnih partnerstava, razvoj i jačanje internih veza i izgradnju potencijala za interdisciplinarne interakcije i inovacije; (3) Jačanje mreže radi veće mogućnosti za uključivanje u Horizon 2020; (4) Sticanje praktičnih vještina i kompetitivnosti u vođenju projekata i planiranju istraživanja da bi osigurati uslove da crnogorski naučnici dostignu nivo istaknutih istraživačkih institucija EU-u domenu MV i MBD; (5) Premoštavanje jaza između istraživanja i tržišta promovisnjem istraživanja i inovacija i (6) Uspostavljanje MCM-a kao dinamičnog, inovativnog motora koji će doprinijeti jačanju obrazovanja i istraživanja u Crnoj Gori kao i njegovu vidljivost evropskim partnerima. Ciljevi projekta će se postići kroz: kolaborativna istraživanja, razmjenu znanja i iskustava; sticanje, razvoj, održavanje i nadogradnju istraživačke opreme; inoviranje kapaciteta i promotivne aktivnosti ka naučnoj, laičkoj zajednici, donositeljima odluka i ostalim zainteresovanim učesnicima.

Više

Grant LOVCEN

 

 

 

 

Više informacija o projektu LOVCEN možete naći na web adresi http://project-lovcen.me/index.php                     

Sažetak projekta je ovdje

Više

Pages