REZIME ZAVRŠNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA LOVCEN

Ciljevi projekta LOVCEN su: (1) uspostavljanje funkcionalnog sistema za nadzor pojave i distribucije MV i MBD, razvoj kapaciteta za procjenu rizika i novih alata za nehemijsku kontrolu vektora; (2) poboljšanje istraživačkih kapaciteta kroz istraživačku saradnju, razmjenu znanja i iskustava, jačanje ljudskih resursa, jačanje infrastrukturnih i materijalnih dobara i uspostavljanje strateških međunarodnih partnerstava, razvoj i jačanje internih veza i izgradnju potencijala za interdisciplinarne interakcije i inovacije; 3) jačanje mreže radi veće mogućnosti za uključivanje u Horizon 2020; (4) sticanje praktičnih vještina i kompetitivnosti u vođenju projekata i planiranju istraživanja da bi osigurali uslove da crnogorski naučnici dostignu nivo istaknutih istraživačkih institucija EU u domenu MV i MBD; (5) premoštavanje jaza između istraživanja i tržišta promovisnjem istraživanja i inovacija i (6) uspostavljanje MCM-a kao dinamičnog, inovativnog motora koji će doprinijeti jačanju obrazovanja i istraživanja u Crnoj Gori kao i njegovu vidljivost evropskim partnerima.

Više

REZIME PETOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA LOVĆEN

OPIS CILJEVA PROJEKTA

Ciljevi LOVCEN Projekta su: (1) Uspostavljanje funkcionalnog sistema za nadzor pojave i distribucije MV i MBD, razvoj kapaciteta za procjenu rizika i novih alata za nehemijsku kontrolu vektora; (2) Poboljšanje istraživačkih kapaciteta kroz istraživačku saradnju, razmjenu znanja i iskustava, jačanje ljudskih resursa, jačanje infrastrukturnih i materijalnih dobara i uspostavljanje strateških međunarodnih partnerstava, razvoj i jačanje internih veza i izgradnju potencijala za interdisciplinarne interakcije i inovacije; (3) Jačanje mreže radi veće mogućnosti za uključivanje u Horizon 2020; (4) Sticanje praktičnih vještina i kompetitivnosti u vođenju projekata i planiranju istraživanja da bi osigurati uslove da crnogorski naučnici dostignu nivo istaknutih istraživačkih institucija EU-u domenu MV i MBD; (5) Premoštavanje jaza između istraživanja i tržišta promovisnjem istraživanja i inovacija i (6) Uspostavljanje MCM-a kao dinamičnog, inovativnog motora koji će doprinijeti jačanju obrazovanja i istraživanja u Crnoj Gori kao i njegovu vidljivost evropskim partnerima. 

Više

REZIME ČETVRTOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA LOVĆEN

OPIS CILJEVA PROJEKTA

Ciljevi LOVCEN Projekta su: (1) Uspostavljanje funkcionalnog sistema za nadzor pojave i distribucije MV i MBD, razvoj kapaciteta za procjenu rizika i novih alata za nehemijsku kontrolu vektora; (2) Poboljšanje istraživačkih kapaciteta kroz istraživačku saradnju, razmjenu znanja i iskustava, jačanje ljudskih resursa, jačanje infrastrukturnih i materijalnih dobara i uspostavljanje strateških međunarodnih partnerstava, razvoj i jačanje internih veza i izgradnju potencijala za interdisciplinarne interakcije i inovacije; (3) Jačanje mreže radi veće mogućnosti za uključivanje u Horizon 2020; (4) Sticanje praktičnih vještina i kompetitivnosti u vođenju projekata i planiranju istraživanja da bi osigurati uslove da crnogorski naučnici dostignu nivo istaknutih istraživačkih institucija EU-u domenu MV i MBD; (5) Premoštavanje jaza između istraživanja i tržišta promovisnjem istraživanja i inovacija i (6) Uspostavljanje MCM-a kao dinamičnog, inovativnog motora koji će doprinijeti jačanju obrazovanja i istraživanja u Crnoj Gori kao i njegovu vidljivost evropskim partnerima. Ciljevi projekta će se postići kroz: kolaborativna istraživanja, razmjenu znanja i iskustava; sticanje, razvoj, održavanje i nadogradnju istraživačke opreme; inoviranje kapaciteta i promotivne aktivnosti ka naučnoj, laičkoj zajednici, donositeljima odluka i ostalim zainteresovanim učesnicima.

Više

REZIME TREĆEG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA LOVCEN

Najvažniji ISTRAŽIVAČKI rezultati do sada su:

WP1a Nadzor nad invazivnim i domaćim vrstama komaraca 16 vrsta je determinisano od početka Projekta: 1. Anopheles maculipennis s.l. (vektor malarije), 2. Aedimorphus [Aedes] vexans (vektor Rift Valley i Celovo virusa), 3. Dahliana [Ochlerotatus] echinus, 4. Ochlerotatus caspius (vektor Rift Valley virusa i nematoda Dirofilaria immitis i D. repens), 5. Ochlerotatus sticticus, 6. Stegomyia [Aedes] albopicta (vektor Chicungunia, Dengue virusa, Dirofilaria immitis i D. repens), 7. Culex modestus (vektor West Nile virusa, Dirofilaria immitis i D. repens), 8. Culex pipiens (vektor West Nile, Sindbis i Rift Valley virusa i nematoda Dirofilaria immitis i D. repens), 9. An. plumbeus (vektor malarije), 10. An. saccharovi (vektor malarije), 11. Ochlerotatus (Dahliana) geniculatus, 12. Ochlerotatus (Acertomyia) zammitti, 13. Oc. (Rusticoidus) rusticus, 14. Culiseta annulata, 15. Coquillettidia richiardii, 16. Cq. buxtoni, kao i a) Culicoides sp. (vektora Blue Thong virusa), b) Phlebotominae ** (Laishmania spp. vectors) i c) Simulidae. 

Više

Pages