REZIME PRVOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA LAMS PROJEKTA

U periodu od 6 mjeseci od početka projekta, ostvareni su svi projektovani ciljevi. Krajnji ishod dosašnjeg rada jeste da je mjerna stanica na planini Lovćen implementirana i da je obezbjeđeno adekvatno mjerenje atmosferskog pražnjenja. U narednom periodu biće analizirani svi registrovani udari struje groma, a na osnovu namjenski razvijanih softerskih apliakcija za obradu podataka, isti će biti obrađivani. Ova aktivnost je stalnog karatera. Istraživači će vršiti redovnu kontrolu opreme i pristiglih/dobijenih podataka. Vršiće podešavanje softevrskih aplikacija, kao i razvoj novih softverskih modula u kontinuitetu. U proljeće 2016. godine biće montirana i ostala oprema, koja ima za cilj mjerenje elektostatičkog polja, video zapisa i kvaliteta električne energije

Više

GRANT LAMS

Više informacija o projektu LAMS možete naći ovdje. 

Više

Pages