REZIME ČETVRTOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA LAMS

Glavni cilj projekta LAMS jeste da se stvori, razvija i održava mjerna stanica za istraživanje atmosferskih pražnjenja na planini Lovćen (antenski stub RDC) koja će postati konkurentna na međunarodnom nivou. S obzirom na to da atmosferska pražnjenja prouzrokuju značajne materijalne štete na gotovo svim značajnijim tehničkim sistemima (elektroprivredni, telekomunikacioni, željeznički, prerada nafte i plina, …), potrebno je osmisliti i napraviti adekvatan sistem zaštite od atmosferskog pražnjenja. Da bi se odabrao odgovarajući sistem zaštite od udara groma, potrebno je poznavati parametre struja groma. 

Više

REZIME TREĆEG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA LAMS

Glavni cilj projekta LAMS jeste da se stvori, razvija i održava mjerna stanica za istraživanje atmosferskih pražnjenja na planini Lovćen (antenski stub RDC) koja će postati konkurentna na međunarodnom nivou. S obzirom da atmosferska pražnjenja prouzrokuju značajne materijalne štete na gotovo svim značajnijim tehničkim sistemima (elektroprivredni, telekomunikacioni, željeznički, prerada nafte i plina, …), potrebno je osmisliti i napraviti adekvatan sistem zaštite od atmosferskog pražnjenja. Da bi se odabrao odgovarajući sistem zaštite od udara groma, potrebno je poznavati parametre struja groma. 

Više

REZIME DRUGOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA LAMS

Glavni cilj projekta LAMS jeste da se stvori, razvija i održava mjerna stanica za istraživanje atmosferskih pražnjenja na planini Lovćen (antenski stub RDC) koja će postati konkurentna na međunarodnom nivou. S obzirom na to da atmosferska pražnjenja prouzrokuju značajne materijalne štete na gotovo svim značajnijim tehničkim sistemima (elektroprivredni, telekomunikacioni, željeznički, prerada nafte i plina, …), potrebno je osmisliti i napraviti adekvatan sistem zaštite od atmosferskog pražnjenja. Da bismo odabrali odgovarajući sistem zaštite od udara groma, potrebno je poznavati parametre struja groma. 

Više

REZIME PRVOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA LAMS PROJEKTA

U periodu od 6 mjeseci od početka projekta, ostvareni su svi projektovani ciljevi. Krajnji ishod dosašnjeg rada jeste da je mjerna stanica na planini Lovćen implementirana i da je obezbjeđeno adekvatno mjerenje atmosferskog pražnjenja. U narednom periodu biće analizirani svi registrovani udari struje groma, a na osnovu namjenski razvijanih softerskih apliakcija za obradu podataka, isti će biti obrađivani. Ova aktivnost je stalnog karatera. Istraživači će vršiti redovnu kontrolu opreme i pristiglih/dobijenih podataka. Vršiće podešavanje softevrskih aplikacija, kao i razvoj novih softverskih modula u kontinuitetu. U proljeće 2016. godine biće montirana i ostala oprema, koja ima za cilj mjerenje elektostatičkog polja, video zapisa i kvaliteta električne energije

Više

Pages