REZIME ČETVRTOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA KATUN

U skladu sa odobrenom projektnom prijavom, (Annex 1 Sporazuma o Grantu), opšti cilj projekta:  „Valorizacija crnogorskih katuna kroz razvoj održive poljoprivrede i turizma  - KATUN” je da stvori bazu znanja za održivost planinske poljoprivrede i poveća njenu kompetitivnost, da očuva važan dio kulturno-istorijskog nasleđa seoskih područja i pokrene agro-turizam na katunima kao specifičnim tačkama ili jezgrima daljeg društvenog i ekonomskog razvoja na crnogorskim planinama. 

Više

REZIME TREĆEG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA KATUN

U skladu sa odobrenom projektnom prijavom, (Annex 1 Sporazuma o Grantu), opšti cilj projekta:  „Valorizacija crnogorskih katuna kroz razvoj održive poljoprivrede i turizma  - KATUN” je da stvori bazu znanja za održivost planinske poljoprivrede i poveća njenu kompetitivnost, da očuva važan dio kulturno-istorijskog nasleđa seoskih područja i pokrene agro-turizam na katunima kao specifičnim tačkama ili jezgrima daljeg društvenog i ekonomskog razvoja na crnogorskim planinama. 

Više

REZIME DRUGOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA KATUN

U skladu sa odobrenom projektnom prijavom, (Annex 1 Sporazuma o Grantu), opšti cilj projekta:  „Valorizacija crnogorskih katuna kroz razvoj održive poljoprivrede i turizma  - KATUN” je da stvori bazu znanja za održivost planinske poljoprivrede i poveća njenu kompetitivnost, da očuva važan dio kulturno-istorijskog nasleđa seoskih područja i pokrene agro-turizam na katunima kao specifičnim tačkama ili jezgrima daljeg društvenog i ekonomskog razvoja na crnogorskim planinama. 

Više

REZIME PRVOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA KATUN

U prvom šestomjesečnom periodu, detaljni ciljevi projekta KATUN su bili: započeti sa transferom znanja i inovacija iz poljoprivrede i agroturizma omogućavajući tako njihovu veću kompetitivnost, a samim tim dati doprinos razvoju društva baziranog na znanju; prepoznati i definisati mogućnosti za razvoj preduzetništva u specifičnim i multifunkcionalnim sektorima crnogorske poljoprivrede (planinska stočarska produkcija); inventarizacija svih katuna u oblasti Kuča (aktivnih i napuštenih) u cilju postizanja novog nivoa zaštite kulturno-istorijske baštine i njenog uključivanja u moderne turističke tokove. 

Više

Pages