REZIME ZAVRŠNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA CS-ICT

Osnovni cilj projekta je razvoj novih algoritama i tehnika za kompresivno odabiranje i spektralnu analizu signala. Uz pomoć partnera koji su uključeni u implementaciju projektnih aktivnosti, cilj je bio dizajnirati interesantne aplikacije u cilju povećanja atraktivnosti i kompetentnosti laboratorije u ovoj istraživačkoj oblasti. Na osnovu ostvarenih rezultata, ideja je bila napraviti hardver (korišćenjem programabilnih logičkih kola), koji će imati mogućnost izvršavanja razvijenih algoritama. U saradnji sa partnerskim institucijama, radili smo i na razvoju i implementaciji novih tehnika, na prvom mjestu razvoju algoritama za primjenu u multimedijalnim aplikacijama, biomedicini i komunikacijama.

Više

REZIME PETOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA CS-ICT

Tokom poslednjih šest mjeseci realizacije projekta fokus je bio na istraživanju i teorijskim doprinosima u oblasti kompresivnog očitavanja. U ovom polugodišnjem periodu, projektni tim objavio je 20 naučnih radova, a među njima 9 radova u vodećim međunarodnim časopisima sa SCI liste, i 11 radova na međunarodnim konferencijama. 

Više

REZIME ČETVRTOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA CS-ICT

Tokom poslednjih šest mjeseci realizacije projekta, fokus je bio na teorijskim doprinosima u oblasti kompresivnog očitavanja, kao jednoj od trenutno najatraktivnijih oblasti u obradi signala i inženjerstvu. Kao što je pomenuto u prethodnim polugodišnjim izveštajima, CS-ICT projektni tim je već ostvario značajne naučne rezultate u oblasti kompresivnog odabiranja. U ovom polugodišnjem periodu, projektni tim objavio je 22 naučna rada, a među njima 10 radova u vodećim međunarodnim časopisima sa SCI liste, i 12 radova na međunarodnim konferencijama. Objavljeno je i 5 poglavlja u knjigama.

Više

REZIME TREĆEG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA CS-ICT PROJEKTA

U ovom trenutku, CS-ICT projektni tim je postigao zavidne naučne rezultate u oblasti kompresivnog očitavanja, izgradio visoku kompetentnost, identitet i prepoznatljivost Laboratorije za istraživanje u oblasti kompresivnog očitavanja, na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. U brojkama, projektni tim je do sada objavio 63 naučna rada, a među njima 30 radova u međunarodnim časopisima visoko rangiranim na SCI listama. Takođe, dva poglavlja posvećena su teoriji i algoritmima iz oblasti kompesivnog očitavanja, u okviru dvije knjige objavljene od strane eminentnih svijetskih izdavača (Springer i CreateSpace Amazon) čiji su autori istraživači iz CS - ICT tima.

Više

Pages