Projekat ICTi@UDG

 

Naziv projekta: Unapređenje ICT infrasktukture na Univerzitetu Donja Gorica
Projektni akronim: ICTi@UDG
Naziv ustanove: Univerzitet Donja Gorica

 

REZIME PROJEKTA

Savremeni trendovi su nametnuli informaciono-komunikacione tehnologije (engl. Information and Communication Technologies - ICT) kao ključnu podršku univerzitetima u kreiranju adekvantih mehanizama kao odgovor na izazove i trendove savremenog društva sa kojima se trenutno suočavaju, kao i oni sa kojima će se suočavati u narednim godinama. Pored toga, ICT pruža podršku svim glavnim aktivnostima Univerziteta: rukovođenje podacima o studentima i njihovom uspjehu, nastavni proces, internu komunikaciju između akademskog, neakademskoog osoblja i studenata, finansijski menadžment, i mnoge druge. U mnogim područjima djelovanja Univerziteta ICT direktno doprinosi efikasnijem poslovanju, dok je kod drugih od vitalnog značaja za izvršenje samih operacija. ICT ima direktnu i indirektnu ulogu u pružanju podrške pri realizaciji vizije i strateških ciljeva Univerziteta.

Zato svaki Univerzitet treba da postavi kao prioritet i da koordinira razvojem programa i konstantnim unaprijeđenjem informatičke infrastructure, a sve sa ciljem poboljšanja informacionog sistema i servisa Univerziteta. Radi stabilnosti, ekonomičnosti, kao i sposobnosti brzog prilagođavanja i razvoja, veoma je važno za Univerzitet ima koherentnu centralizovanu infrastrukturu i servise, kao i njima efikasno upravljanje.

Univerzitet Donja Gorica je privatna visokoškolska ustanova (osnovana 2007. godine) sa prepoznatim jedinstvenim interdisciplinarnim programima na osnovnim, specijalističkim, master i doktorskim studijama, sa konstantnim povećanjem broja domaćih studenata i profesora, kao i broja internacionalnih studenata i profesora u okviru raznih EU programa razmjene. Infrastrukturni kapaciteti UDG-a su impresivni: nova i moderno opremljena zgrada ukupne površine 16.000 m2, sa ispoštovanim međunarodnim standardima izgradnje, opremanja i organizacije nastave. Stoga je pravi trenutak da se UDG usmjeri ka unapređenju univerzitetskog Računarskog centra (engl. Data Center), pružajući punu ICT podršku svim aktivnostima na Univerzitetu, poboljšanju bezbjednosti i savremenim trendovima u nastavi i učenju.

Dakle, projekat ICT@UDG ima za cilj poboljšanje ICT infrastrukture na Univerzitetu Donja Gorica, obezbjeđivanje stabilne, ekonomične i koherentne infrastrukture i servisa koja garantuje efikasnu internu komunikaciju, podršku nastavi i procesu učenja, dostupnosti servisa bilo kada, bilo gdje (kada je to moguće), na bilo kom uređaju, a istovremeno podložna za dodatna unapređenja, nadogradnje i inovacije.

Od projekta se očekuje da ima sljedeće rezultate sa jasnim uticajima na infrastrukturu i tehničku realizaciju strateškog opredjeljenja UDG-a:

  • Usvojena Strategija ICT infrastrukture na UDG-u, sa setom smjernica za oblikovanje strategije, njenu održivost, poboljšanje i modernizaciju;
  • Modernizacija Računarskog Centra na UDG-u (serveri i skladišta podataka) poštujući paradigmu efikasnosti i efektivnosti, koja će obezbijediti bolje performanse i otpornije kapacitete na uobičajene padove sistema, kao i podršku trenutnim i budućim servisima;
  • Izgradnja/poboljšanje LAN switching infrastructure, mrežne segmentacije, fleksibilan WiFi pristup, itd;
  • Poboljšanje servisa interne komunikacije razvojem unificiranih komunikacionih servisa i razvojem Web 2 (npr. integrisani mejlovi, upravljanje poslovima i zadacima, razmjena dokumenata i aplikacija, itd.);
  • Unapređenje postojećeg sistema nastave i učenja, omogućavanjem pristupa bilo kada-bilo gdje.