29/09/2017
Sastanak je okupio na jednom mjestu rukovodstvo naučnih grantova i Centra izvrsnosti BIO-ICT, predstavnike Svjetske banke i Ministarstva nauke.
Više
25/09/2017
Generalni direktor Direktorata za naučnoistraživačku djelatnost i direktor INVO projekta, dr Darko Petrušić, učestvovao je na konferenciji "Workshop on Proof of Concept (PoC) in South Eastern Europe" posvećenoj inovacijama u početnoj fazi, koja je održana od 21. do 22. septembra 2017. godine u Trstu, u Italiji. Konferenciji su prisustvovali i Saša Ivanović i Vladimir Đurković, rukovodioci INVO projekta koje Ministartvo nauke sprovodi u saradnji sa Ministarstvom prosvjete.  
Više
15/08/2017
Ministarstvo prosvjete raspisuje poziv za prikupljanje ponuda za izvođenje radova na adaptaciji fakulteta radi olakšavanja pristupa licima sa posebnim potrebama. Poziv će biti otvoren do 14. septembra 2017. godine, u 12.00 časova.
Više
31/07/2017
U skladu sa zahtjevima Svjetske banke i u cilju informisanja javnosti i prikupljanja primjedbi i mišljenja, Klinički centar Crne Gore je od 29. juna do 06. jula 2017. godine organizivao javne konsultacije za zainteresovanu javnost, organe i organizacije u vezi sa nacrtom Plana upravljanja životnom sredinom za projekat HLA-MNE. Konačna verzija Plana upravljanja životnom sredinom sa Izvještajem o javnim konsultacijama objavljena je na sajtu INVO projekta – Sekcija: O PROJEKTU/PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU/CRDS GRANTOVI.
Više

Pages