11/07/2017
U Ministarstvu prosvjete je danas održana prezentacija softvera za detekciju plagijarizma iThenticate, pribavljenog u okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost - INVO“ koji se finansira iz kredita Svjetske banke. 
Više
29/06/2017
U okviru komponente 3.2 INVO projekta „Podrška potprojektima zajedničkih istraživanja i razvoja” nakon raspisanog drugog poziva za grantove i sprovedene evaluacije jedan od projekata koji je predložen za finansiranje  je „HLA tipizacija i HLA laboratorija u Crnoj Gori” (HLA - MNE), čiji je nosilac Klinički centar Crne Gore. Aktivnosti projekta klasifikovane su u  kategoriju II (B) shodno pravilima Svjetske banke, što zahtijeva izradu Plana upravljanja životnom sredinom (PUŽS). U cilju informisanja javnosti i prikupljanja primjedbi i mišljenja, Klinički centar je objavio poziv za javne konsultacije zainteresovanoj javnosti, organima i organizacijama u vezi sa PUŽS za projekat HLA - MNE. Obavještenje i PUŽS objavljeni su na sajtu INVO projekta - Sekcija: O PROJEKTU/PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU/CRDS GRANTOVI.
Više
22/06/2017
U skladu sa zahtjevima Svjetske banke i u cilju informisanja javnosti i prikupljanja primjedbi i mišljenja, Ministarstvo prosvjete je organizivalo javne konsultacije za zainteresovanu javnost, organe i organizacije u periodu od 22. do 29. marta 2017. godine u vezi sa Planovima upravljanja životnom sredinom za adaptaciju u cilju poboljšanje pristupa licima sa smanjenom pokretljivošću i licima sa invaliditetom na sledećim fakultetima: Filozofski fakultet u Nikšiću, Građevinski i Pravni fakultet u Podgorici i Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Kotoru. Konačna verzija svih Planova upravljanja životnom sredinom koji su izmijenjeni u skladu sa  primjedbama i komentarima dobijenim tokom javnih konsultacija zajedno sa izvještajem o javnim konsultacijama objavljeni su na sajtu INVO projekta.
Više
20/06/2017
Ministarstvo prosvjete raspisuje oglas za angažovanje konsultanta za analizu podataka Studije praćenja diplomiranih studenata (Tracer Study), koji će se finansirati iz kredita Svjetske banke u okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost“. Oglas će biti otvoren do 4. jula 2017. godine.
Više

Pages