22/06/2017
U skladu sa zahtjevima Svjetske banke i u cilju informisanja javnosti i prikupljanja primjedbi i mišljenja, Ministarstvo prosvjete je organizivalo javne konsultacije za zainteresovanu javnost, organe i organizacije u periodu od 22. do 29. marta 2017. godine u vezi sa Planovima upravljanja životnom sredinom za adaptaciju u cilju poboljšanje pristupa licima sa smanjenom pokretljivošću i licima sa invaliditetom na sledećim fakultetima: Filozofski fakultet u Nikšiću, Građevinski i Pravni fakultet u Podgorici i Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Kotoru. Konačna verzija svih Planova upravljanja životnom sredinom koji su izmijenjeni u skladu sa  primjedbama i komentarima dobijenim tokom javnih konsultacija zajedno sa izvještajem o javnim konsultacijama objavljeni su na sajtu INVO projekta.
Više
20/06/2017
Ministarstvo prosvjete raspisuje oglas za angažovanje konsultanta za analizu podataka Studije praćenja diplomiranih studenata (Tracer Study), koji će se finansirati iz kredita Svjetske banke u okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost“. Oglas će biti otvoren do 4. jula 2017. godine.
Više
05/06/2017
AD Marina Bar postala je prva marina u Crnoj Gori u kojoj se vijori „Plava zastavica“. Dobijanje Plave zastavice je omogućeno kroz projekat „SUST Marina“, u okviru kojeg je Ministarstvo nauke dodijelilo grant u iznosu od 240.000 EUR, za period od tri i po godine, Pomorskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.
Više
30/05/2017
Sedmi sastanak Upravljačkog odbora projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost – INVO“, kojim su predsjedavale ministarka nauke dr Sanja Damjanović i Mubera Kurpejović, direktorica Direktorata za visoko obrazovanje, u ime ministra prosvjete dr Damira Šehovića, održan je juče, 29. maja, u konferencijskoj sali hotela CentreVille. 
Više

Pages