15/08/2017
Ministarstvo prosvjete raspisuje poziv za prikupljanje ponuda za izvođenje radova na adaptaciji fakulteta radi olakšavanja pristupa licima sa posebnim potrebama. Poziv će biti otvoren do 14. septembra 2017. godine, u 12.00 časova.
Više
31/07/2017
U skladu sa zahtjevima Svjetske banke i u cilju informisanja javnosti i prikupljanja primjedbi i mišljenja, Klinički centar Crne Gore je od 29. juna do 06. jula 2017. godine organizivao javne konsultacije za zainteresovanu javnost, organe i organizacije u vezi sa nacrtom Plana upravljanja životnom sredinom za projekat HLA-MNE. Konačna verzija Plana upravljanja životnom sredinom sa Izvještajem o javnim konsultacijama objavljena je na sajtu INVO projekta – Sekcija: O PROJEKTU/PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU/CRDS GRANTOVI.
Više
11/07/2017
U Ministarstvu prosvjete je danas održana prezentacija softvera za detekciju plagijarizma iThenticate, pribavljenog u okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost - INVO“ koji se finansira iz kredita Svjetske banke. 
Više
29/06/2017
U okviru komponente 3.2 INVO projekta „Podrška potprojektima zajedničkih istraživanja i razvoja” nakon raspisanog drugog poziva za grantove i sprovedene evaluacije jedan od projekata koji je predložen za finansiranje  je „HLA tipizacija i HLA laboratorija u Crnoj Gori” (HLA - MNE), čiji je nosilac Klinički centar Crne Gore. Aktivnosti projekta klasifikovane su u  kategoriju II (B) shodno pravilima Svjetske banke, što zahtijeva izradu Plana upravljanja životnom sredinom (PUŽS). U cilju informisanja javnosti i prikupljanja primjedbi i mišljenja, Klinički centar je objavio poziv za javne konsultacije zainteresovanoj javnosti, organima i organizacijama u vezi sa PUŽS za projekat HLA - MNE. Obavještenje i PUŽS objavljeni su na sajtu INVO projekta - Sekcija: O PROJEKTU/PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU/CRDS GRANTOVI.
Više

Pages