12/11/2018
Ovdje možete preuzeti Izvještaj o naknadnoj (follow-up) analizi sistema visokog obrazovanja izrađen od strane Programa institucionalne evaluacije (IEP) Evropske asocijacije univerziteta (EUA), u okviru evaluacionog procesa sprovedenog 2017/18. godine kroz INVO projekat.   
Download
22/10/2018
U Ministarstvu prosvjete je u petak, 19. oktobra 2018. godine, održana radionica na kojoj je predstavljen izvještaj o analizi sistema visokog obrazovanja koji je izrađen u okviru procesa eksterne institucionalne evaluacije ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori, realizovanog u okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost - INVO“. 
Više
14/09/2018
U cilju unapređenja kvaliteta i relevantnosti visokog obrazovanja u Crnoj Gori, Ministarstvo prosvjete je tokom 2017. i 2018. godine, kroz projekat „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost - INVO“, realizovalo ponovnu, tzv. follow-up, institucionalnu eksternu evaluaciju svih ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori. U okviru ovog procesa sagledan je uticaj prethodne eksterne evaluacije, sprovedene 2013/14. godine, na unapređenje kvaliteta rada ustanova, sprovođenje datih preporuka, i razmotreni su novi aspekti i izazovi sa kojima se ustanove suočavaju.
Više

Pages