23/07/2015

PRVI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA GRANTOVE ZA INSTITUCIONALNO UNAPRJEĐENJE

Ministarstvo prosvjete u okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost” – INVO, koji se finansira kreditom Svjetske banke raspisuje poziv za dostavljanje prijedloga projekata za grantove za institucionalno unaprjeđenje crnogorskih visoko obrazovnih ustanova, koje svoje prijedloge mogu dostavljati do 30. oktobra 2015. godine.

Dodjelom grantova crnogorskim akeditovanim i licenciranim ustanovama visokog obrazovanja se želi omogućiti jačanje administrativnih i operativnih kapaciteta, sa posebnim fokusom na organizacioni razvoj i jačanje upravljačkih struktura, jačanje obrazovnih i nastavnih usluga i razvoj kapaciteta za usluge drugim zainteresovanim stranama, kao i unapređenje obrazovne infrastrukture kako bi se omogućila kvalitetnija nastava i učenje. 

Projekti se mogu podnijeti u okviru prioritetnih oblasti: reforma, razvoj i unapređenje procesa nastave i učenja; unapređenje upravljanja kvalitetom procesa nastave i učenja; organizacioni razvoj i jačanje upravljačkih struktura ustanova visokog obrazovanja; unapređenje sastava i ojačano funkcionisanje organa upravljanja i rukovodećih struktura ustanova visokog obrazovanja; razvoj ljudskih resursa (obrazovnih i ne-obrazovnih kapaciteta) u ustanovama visokog obrazovanja; poboljšanje interne i eksterne komunikacije ustanova visokog obrazovanja; i poboljšanje obrazovne infrastrukture u ustanovama visokog obrazovanja. 

Predviđeno trajanje odobrenih projekata je do dvanaest mjeseci, a traženi iznos granta mora biti između 10.000,00 i 50.000,00 eura. 

Dokumentacija je dostupna na internet stranici Ministarstva prosvjete www.mps.gov.me i internet stranici INVO projekta www.heric.me, a sadrži: 

- Poziv za dostavljanje prijedloga projekata za grantove za institucionalno unaprjeđenje (crnogorska i engleska verzija)

- Operativni priručnik za grantove - šema grantova za institucionalno unaprjeđenje (crnogorska i engleska verzija) 

- Formular za prijavu (engleska verzija) 

- Plan budžeta (engleska verzija) 

- Garantni formular (engleska verzija) 
 

Kontakt osoba za dodatne informacije je Vladan Perazić, službenik za grantove u timu za upravljanje INVO projektom, tel: +382 20 23 45 77, fax: +382 20 22 15 77 i e-mail: vladan.perazic@mna.gov.me

annex_2_-_call_for_proposals.pdf
annex_3a_-_application_form.docx
annex_3b_-_budget_plan.xlsx
annex_3c_-_guarantee_form.docx
cg_annex_2_-_call_for_proposals_final.pdf
gom_eng_final.pdf
cg_gom_final.pdf
20/05/2014

DRUGI KONKURS ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA/PRIJEDLOGA ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

Ministarstvo nauke, u okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost” (INVO), koji je finansiran iz sredstava kredita Svjetske banke, a u okviru komponente “Uspostavljanje konkurentnog okruženja za istraživanje”, raspisalo je drugi Konkurs za dobijanje grantova za potprojekte istraživanja i razvoja.

Program grantova za potprojekte istraživanja i razvoja (PI&R) ima za cilj da integriše naučni i stručni potencijal u Crnoj Gori, kako bi se doprinijelo razvoju društva zasnovanog na znanju i stvorile osnove za formiranje budućih Centara uspješnosti.

Program PI&R grantova će se sprovoditi u okviru iznosa do 1,200.000.00 €, dok pojedinačni grant može dostići iznos između 150.000 € i 400.000 €. Program PI&R grantova će podržati primijenjene i razvojne projekte, u okviru sledećih prioritetnih oblasti: Energija; ICT; Medicina i zdravlje ljudi; Održivi razvoj i turizam, Poljoprivreda i hrana; i Novi materijali, proizvodi i usluge.

Konkurs je otvoren do 20. septembra 2013. godine do 17.00 sati.

Ispod možete preuzeti:

- Konkurs na crnogorskom jeziku 

- Priručnik za podnosioce prijave za grantove za potprojekte istraživanja i razvoja na crnogorskom jeziku 

- Priručnik za podnosioce prijava na engleskom jeziku

- Konkurs na engleskom jeziku

Projektna dokumentacija koja se podnosi na engleskom jeziku

 

poziv_za_dostavljanje_prijava_20.05.2014..docx
crds_call_for_proposals_20.05.2014..docx
prirucnik_za_podnosioce_prijava_za_potprojekte_istrazivanja_i_razvoja_20.05.2014..docx
crds_guidelines_for_applicants_20.05.2014..doc
crds_guidelines_-_annex_3a_application_form.docx
crds_guidelines_-_annex_3b_guarantee_form.docx
crds_guidelines_-_annex_3c_cv_template.docx
crds_guidelines_-_annex_3d_budget_plan.xlsx
crds_guidelines_-_annex_3e_companys_financial_capabilities_and_litigation_history_form.doc
crds_guidelines_-_annex_15_esc.docx
fao_code_of_conduct_for_pesticides.docx
international_best_practice_in_safety_of_research_laboratories.docx
13/02/2014

PRIRUČNIK ZA APLIKANTE ZA POTPROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

Ovdje možete naći inovirani Priručnik za aplikante za potprojekte istraživanja i razvoja, objavljen 13. februara 2014. godine. Napravljeno je samo par manjih izmjena koje se odnose na proces evaluacije prijavljenih projekata, a koje inače ne utiču na prethodno utvrđene evaluacione kriterijume i bodovanje. Ovo je ubuduće važeća verzija Priručnika.

Prurucnik za aplikante za potprojekte istrazivanja i razvoja (13.02.2014.)

Ispod možete naći prethodne verzije Priručnika - prvu verziju koja je objavljena 18. oktobra i drugu koja je objavljena 19. novembra 2013. godine (gdje su se glavne izmjene odnosile na pitanja dokumentacije/procedura vezanim za zaštitu životne sredine, a što nije uticalo na sami proces prijavljivanja projekata koji je bio u toku). U izdvojenim aneksima Priručnika za aplikante (materijal za prijavljivanje na konkurs), objavljenim 18. oktobra 2013. godine, u međuvremenu nije bilo izmjena.

Prurucnik za aplikante za potprojekte istrazivanja i razvoja (19.11.2013.)

Prurucnik za aplikante za potprojekte istrazivanja i razvoja (18.10.2013.)

11/11/2013

Prezentacija programa grantova za potprojekte istraživanja i razvoja

Ovdje možete naći Prezentaciju programa grantova za potprojekte istraživanja i razvoja 

Prezentacija programa grantova za potprojekte istraživanja i razvoja 

17/10/2013

PRIRUČNIK ZA APLIKANTE ZA CENTAR USPJEŠNOSTI

Ovdje možete naći inovirani Priručnik za aplikante za Centar uspješnosti, objavljen 17.09.2013. godine, u kojem se glavne izmjene odnose na pitanja nabavki i upravljanja finansijama/plaćanjima. Ovo je ubuduće važeća verzija dokumenta. Nije bilo izmjena u izdvojenim aneksima koji se odnose na materijal za prijavljivanje.

Priručnik za aplikante za CU (17.09.2013.)

Ispod možete naći Priručnik za aplikante koji je objavljen 30. 05. 2013. godine.

Priručnik za aplikante za CU (30.5.2013.)