REZIME TREĆEG NARATIVNOG ŠESTOMJESEČNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA TELEMONTEKG

Suština projekta “Razvoj, validacija i aplikacija telemedicinskog sistema TELEMONTEKG za brzu detekciju poremećaja srčanog ritma u Crnoj Gori” je da stvori sistem za brzo postavljanje dijagnoze poremećaja srčanog ritma, koji bi trebalo da bude precizan, pristupačan, tržišno konkurentan, jednostavan za korištenje i za koje postoji velika potražnja na tržištu. Glavni cilj projekta je razvoj, validacija i primjena telemedicinskog sistema TELEMONTEKG za brzu dijagnostiku srčanih bolesti u Crnoj Gori. Cilj je da se, tokom projekta, sistem razvija do prvog prototipa, da se sprovede validacija sistema i eliminišu nedostatci, kao i da se stavi u pilot korištenje i patentira. Planirano je da nova privatna start-up kompanija bude osnovana u Crnoj Gori, čija će osnovna djelatnost biti proizvodnja, licenciranje, marketing i komercijalizacija TELEMONTEKG-a, kao i daljnje poboljšanje tehničkih rješenja.

U toku trajanja projekta, TELEMONTEKG je dodatno poboljšao svoja svojstva kroz process validacije. Zahvaljujući prikupljenim podacima od 400 pacijenata kojima je snimljeno 700 EKG zapisa, sistem je učinjen pouzdanijim i samim tim upotrebljivim na populaciji ljudi koji zahtijevaju brzu dijagnostiku poremećaja srčanog ritma. To je važno zbog toga što je Crna Gora u grupi zemalja sa visokom stopom smrtnosti od bolesti kardiovaskularnog sistema. Takođe, crnogorski zdravstveni sistem pati od hroničnog nedostatka novca, te je TELEMONTEKG savršen odgovor na institucionalnu potražnju zdravstvenog sistema za bolja, pametnija, brža i preciznija medicinska tehnološka rješenja koja će olakšati dostupnost dijagnostici na ličnom nivou i smanjiti troškove zdravstvenog sistema na nacionalnom nivou. Vjerujemo da će TELEMONTEKG donijeti revolucionarne promjene u pružanju kardioloških usluga u Crnoj Gori:.

  • Pacijenti mogu izbjeći nepotrebni boravak u bolnicama.
  • Pacijenti se mogu dijagnostikovati na vrijeme i ranije otpočeti terapiju što doprinosi poboljšanju rezultata i omogućava primjenu manje skupih tretmana.
  • Pacijenti su u mogućnosti da pristupe dijagnostici u okviru svoje lokalne. zajednice, posebno pacijenti iz ruralnih područja, čime se smanjuju troškovi transporta unutar zdravstvenog sistema i povećava komfor korisnika zdravstvenih usluga.
  • Oprema je jednostavna za korištenje, lagana i prenosiva, te omogućava upotrebu na različitim lokacijama.

Prednosti za crnogorsku ekonomiju i čitavo društvo će biti ogroman. Razvojem telemedicinskog sistema TELEMONTEKG Crna Gora će postati vidljiva na karti tržišta telemedicine, koje je najbrže rastuće tržište u svijetu.