REZIME PRVOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA TELEMONT- EKG

Suština projektnog zadatka je stvoriti sistem za brzu dijagnostiku poremećaja srčanog ritma, koji treba da bude tačan, pristupačan, tržišno konkurentan, jednostavan za korištenje i za koji postoji velika potražnja na tržištu. Glavni cilj projekta je razvoj, validacija i primjena telemedicinskog sistema TELEMONTEKG za brzu dijagnozu poremećaja srčanog ritma u Crnoj Gori. Cilj je da se, tokom projekta, sistem razvije od prvog prototipa, sprovede provjera valjanosti sistema i eliminišu nedostatci, te stavi u pilot upotrebu i patentira. Takođe se planira da nova privatna start up kompanija bude osnovana u Crnoj Gori kojoj će osnovna djelatnost biti proizvodnja, licenciranje, marketing i komercijalizacija TELEMONTEKG-a, kao i dalje poboljšanje ostvarenih tehničkih rješenja.

Aktivnosti na projektu u prvih 6 mjeseci smo usmjerili u dva pravca: tehničke aktivnosti i promotivno-edukativne djelatnosti. Tehničke aktivnosti su bile fokusirane na razvoj TELEMONTEKG hardvera i softvera. Promotivni-obrazovne aktivnosti su bile usmjerene prije svega na promociju prednosti korištenja TELEMONTEKG-a, ali i za obnavljanje znanja u kardiologiji. Promotivni-obrazovna djelatnost obavljana je kroz različite aktivnosti: dva predavanja u Podgorici (Kliničkog centra Crne Gore, Dom zdravlja Podgorica), tri telemedicinskih centara (Pljevlja, Kotor, Berane) i jedanaest medicinskih ustanova primarnog i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite  (Nikšić, Tivat, Danilovgrad, Kolašin, Bar, Ulcinj, Herceg Novi, Budva, Cetinje, Rožaje, Bijelo Polje). Upoznali smo medicinsku javnost sa sadržajem dostignuća u području bioinženjeringa i telemedicine u svijetu i u Crnoj Gori, Promociji TELEMONTEKG-a smo posvetili posebnu pažnju: načinu i prednostima njegovog korištenja u prepoznavanju poremećaja srčanog ritma, njegovoj ulozi u smanjenju smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti otkrivanjem po život opasnih poremećaja srčanog ritma. Posebna pažnja je posvećena oosposobljavanju medicinskog osoblja za brzo tumačenje standardnog EKG-a, a kroz organizovanje predavanja, radionica, okruglih stolova na najaktuelnije teme u kardiologiji promovisali smo koncept kontinuirane edukacije iz oblasti kardiologije.

Kao rezultat djelovanja u okviru tehničkog segmenta, razvojem hardvera i softvera, postigli smo da je TELEMONTEKG spreman za proces validacije. Kao rezultat promotivno-edukativne aktivnosti dobili smo obučeni kadar za upotrebu TELEMONTEKG-a, promovisali smo telemedicinu i bioinžinjering. Jedan od najvažnijih rezultata je edukovano medicinsko osoblje u cijeloj Crnoj Gori za nove terapeutske i dijagnostičke protokole u kardiologiji. U brojnim promotivno-edukativnim aktivnostima je učestvovalo preko 1000 ljekara, medicinskih sestara, predstavnika laičke javnosti. 

Crna Gora spada u grupu zemalja s visokom stopom smrtnosti od kardiovaskulatornih bolesti. Takođe, crnogorski zdravstveni sistem pati od hroničnog nedostatka novca. TELEMONTEKG je, u takvim okolnostima, savršen odgovor na institucionalne i lične potrebe pacijenata za boljim, "pametnijim", bržim i preciznijim medicinskim tehnološkim rješenjima, koja će olakšati zdravstvene probleme na individualnom nivou i smanjiti troškove dijagnostike i liječenja na nacionalnom nivou. Vjerujemo da će TELEMONTEKG napraviti revolucionarne promjene u organizaciji pružanja kardioloških usluga u Crnoj Gori:

  • Pacijenti mogu izbjeći nepotrebne posjete bolnicama,
  • Pacijenti se mogu dijagnosticirati i liječiti ranije što doprinosi poboljšanju ishoda i snižava troškove liječenja,
  • Pacijenti imaju mogućnost dijagnostike u okviru lokalne zajednice,
  • Pacijenti iz ruralnih sredina na olakšan način dobijaju vrhunsku dijagnostiku u sopstvenom okruženju bez potrebe putovanja radi dijagnostike,
  • Visoki troškovi transfera pacijent sa srčanim udarom i druga vanredna stanjaće biti smanjeni,
  • Oprema je zgodna i jednostavna za korištenje, lagana i prenosiva, te omogućava korištenje na različitim mjestima.

 

Doprinos crnogorskoj ekonomiji i društvu u cjelini će biti ogroman. Razvojem telemedicinskog sistema  TELEMONTEKG Crna Gora će postati vidljiva na karti telemedicinskog tržišta koje je najbrže rastuće tržište u svijetu.