REZIME DRUGOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA TELEMONTEKG

Suština projektnog zadatka je stvoriti sistem za brzu dijagnostiku poremećaja srčanog ritma, koji treba da bude tačan, pristupačan, tržišno konkurentan, jednostavan za korištenje i za koji postoji velika potražnja na tržištu. Glavni cilj projekta je razvoj, validacija i primjena telemedicinskog sistema TELEMONTEKG za brzu dijagnozu poremećaja srčanog ritma u Crnoj Gori. Cilj je da se, tokom projekta, sistem razvije od prvog prototipa, sprovede provjera valjanosti sistema i eliminišu nedostatci, te stavi u pilot upotrebu i patentira. Takođe se planira da nova privatna start up kompanija bude osnovana u Crnoj Gori kojoj će osnovna djelatnost biti proizvodnja, licenciranje, marketing i komercijalizacija TELEMONTEKG-a, kao i dalje poboljšanje ostvarenih tehničkih rješenja.

Aktivnosti smo usmjerili u dva pravca: validacija sistema i tehničke aktivnosti tokom drugih 6 mjeseci projektnih aktivnosti.

Četiristo pacijenata je prošlo kroz proces validacije u Kliničkom centru Crne Gore. Procedura za svakog pacijenta se sastoji od sljedećeg: uzet detaljan medicinski istorijat, potpisana saglasnost pacijenta, pregled opšteg fizičkog stanja pacijenta, snimanje standardnim EKG-om u ležećem i sjedećem položaju, istovremeno snjimanje sa TELEMONTEKG uređajem, dokumentovanje čitavog procesa.

Tehničke aktivnosti su bile fokusirane podršci procesu validacije.

Kao rezultat procesa validacije u Kliničkom centru Crne Gore dobili smo respektabilnu bazu podataka za nastavak poboljšanja tehničkih karakteristika TELEMONTEKG uređaja.

Kao rezultat segmenta tehničkih aktivnosti uspjeli smo da registrujemo sve signale od pacijenata kroz proces validacije.

 

Crna Gora spada u grupu zemalja s visokom stopom smrtnosti od kardiovaskulatornih bolesti. Takođe, crnogorski zdravstveni sistem pati od hroničnog nedostatka novca. TELEMONTEKG je, u takvim okolnostima, savršen odgovor na institucionalne i lične potrebe pacijenata za boljim, "pametnijim", bržim i preciznijim medicinskim tehnološkim rješenjima, koja će olakšati zdravstvene probleme na individualnom nivou i smanjiti troškove dijagnostike i liječenja na nacionalnom nivou. Vjerujemo da će TELEMONTEKG napraviti revolucionarne promjene u organizaciji pružanja kardioloških usluga u Crnoj Gori:

  • Pacijenti mogu izbjeći nepotrebne posjete bolnicama,
  • Pacijenti se mogu dijagnosticirati i liječiti ranije što doprinosi poboljšanju ishoda i snižava troškove liječenja,
  • Pacijenti imaju mogućnost dijagnostike u okviru lokalne zajednice,
  • Pacijenti iz ruralnih sredina na olakšan način dobijaju vrhunsku dijagnostiku u sopstvenom okruženju bez potrebe putovanja radi dijagnostike,
  • Visoki troškovi transfera pacijent sa srčanim udarom i druga vanredna stanjaće biti smanjeni,
  • Oprema je zgodna i jednostavna za korištenje, lagana i prenosiva, te omogućava korištenje na različitim mjestima.

Doprinos crnogorskoj ekonomiji i društvu u cjelini će biti ogroman. Razvojem telemedicinskog sistema  TELEMONTEKG Crna Gora će postati vidljiva na karti telemedicinskog tržišta koje je najbrže rastuće tržište u svijetu.