Grant SUST-MARINA

Naziv ustanove

Fakultet za pomorstvo, Univerzitet Crne Gore

Puni naziv projekta

Primjena i promocija koncepta održivog razvoja na A.D. Marina Bar

Skraćeni naziv projekta

SUST-MARINA

 

REZIME PROJEKTA

Danas je turizam jedna od najvećih svjetskih privrednih djelatnosti. Iz tog razloga nije lako predstaviti jasne i održive aktivnosti zasnovane na ekološkim standardima, naročito kada se uzme u obzir da je ova vrsta privrede usko povezana sa svim ostalim životnim sektorima: socio-ekonomskim, kulturnim, ekološkim i političkim. To je veoma izražajno kada se susreću različita transportna sredstva u čvornim mjestima kao što su luke i marine. Međutim, promet turista u marinama se stalno povećava u cijelom svijetu. Taj rast se primjetan prvenstveno u regionima u kojima su regulisani ekološki problemi, kao i gdje je prisutan koncept održivog razvoja. Iz tog razloga, ova mjesta su prepoznata kao neka od najatraktivnijih turističkih destinacija na svijetu.

Promocija priobalnog nautičkog turizma od strane zajednice se veoma preporučuje, jer zajednica postaje svjesna o potrebi zaštite životne sredine i poboljšanja tih područja kako bi održali svoje prirodne ljepote i pomoći im da osiguraju dugoročnu vitalnost turističke destinacije. Na taj način, turisti su u potrazi za održivim priobalnim regionima i marinama. U prilog tome se pojavljuju razne aktivnosti, rekreacija, zabava kao i želja da se upoznaju prirodna, kulturna i društvena odredišta koje je potrebno posjetiti.

Kao odgovor na rastuću potrebu za ''održivim'' marinama, ovaj projekt predstavlja prijedlog za razvoj strategije koja omogućava bolje planiranje i upravljanje održivim razvojem u drugoj rangiranoj marini u Crnoj Gori, AD Marini Bar. Važno je napomenuti da koncept održivog razvoja nije uvijek jednostavan zadatak, jer je riječ o neobičnom regionu koje nije moglo biti naročito upoznato s važnošcu ''održivosti''. Budući da je Crna Gora zvanični kandidat za ulazak u EU, a AD Marinu Bar karakteriše dobar promet plovila i turista u posljednjih nekoliko godina, cilj projekta je ispitati kapacitete i uključiti standarde zaštite životne sredine kako bi se implementirao određeni nivo održivosti. Zapravo, ciljevi projekta su usmjereni ka tome da bi potvrdili da ova marina ima sve potrebne kapacitete i uslove da postane održiva.

Partnerska kompanija na projektu je akcionarsko društvo koje se tretira kao ''mala kompanija'' (AD Marina Bar) dok su naučne institucije u ovom projektu Fakultet za pomorstvo, Univerzitet Crne Gore i međunarodna naučno-istraživačka ustanova Univerzitet u Pireju koji su zajedno sa Agencijom za zaštitu životne sredine iz Crne Gore spremni predstaviti koncept i uspostaviti dobru praksu iz postojećih marina u Grčkoj i na taj način zajedničkim snagama razviti strategiju i praksu specifične za ovakve oblike turističkih organizacija. Radni tim će proučiti nacionalni zakonodavni okvir o održivom razvoju luka, marina i priobalnim regijama u uporediti ih sa direktivama EU i raznih programa u nadi da bi dobra praksa marine u Pireju mogla doprinijeti regionalnom i nacionalnom održivom razvoju projekta marine. Predložene aktivnosti su usmjerene na posjetioce marine, nautičare, mještane, zaposlene, ribare, itd.

Na taj način, projekat se sastoji od izrade planova i strategija za zadovoljavanje svih kriterijuma za dobijanje Plave zastave i uslovima za njihovu implementaciju. Takođe, dobijanje sertifikata ISO 14001:2004 i ISO 9001:2008 tokom trajanja projekta je glavni prioritet. Prema prethodno navedenom, ovdje razlikujemo i predlažemo neke nove tehnike koje obuhvataju sljedeće:

 • sprječavanje zagađenja vode isticanjem goriva/ulja sa plovila,
 • skupljanje otpadnih voda sa plovila,
 • snabdijevanje plovila električnom energijom na svim komercijalnim vezovima,
 • mjerenje buke u marini,
 • upotreba biorazgradivih deterdženata za pranje plovila,
 • istraživanje emisije gasova štetnih materija sa plovila,
 • realizaciju katodne zaštite na gatovima,
 • korišcenje alternativnih izvora energije kao što su fotonaponske ćelije i
 • energija vjetra.

Održivost marina je postala prevashodno globalna inicijativa, jer program promoviše održivi razvoj u priobalnim morskim područjima. To je izazovan korak jer operatori marine moraju postići visoke standarde kvaliteta vode, upravljanje okolinom, obrazovni okvir za zaštitu životne sredine i sigurnost. Iako je Crna Gora mala država, ovaj sektor nautičkog turizma mora odrediti akcioni plan na regionalnom i međunarodnom nivou. Zbog toga, u skladu sa smjernicama ISO 14001:2004 sertifikata, ISO 9001:2008 sertifikata i programa Plave zastave, većina kriterijuma je imperativna i obavezna. Da bi se dobila akreditacija, marina mora poštovati sve zahtjeve.

Projekat takođe razmatra neke probleme oko sistema upravljanja životnom sredinom u samoj marini. U ovom istraživanju postoje neke institucije koje bi mogle biti uključene i koje bi pratile implementaciju projekta koji je od nacionalnog značaja, a to su: Vlada , Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore, lokalne vlasti, lokalne turističke agencije, lokalne nevladine organizacije za zaštitu životne sredine, itd. Oni su zaduženi da stalno provjeravanje radnih paketa projekata u odnosu na inicijativu zaštite životne sredine i planu održivog razvoja. Kao što je naglašeno, plan bi trebao uključivati tehnike potrebne za dobijanje ISO 14001:2004 sertifikata, ISO 9001:2008 sertifikata i programa Plave zastave uključujući zdravstvene i sigurnosne mjere. To će dovesti do podsticaja marine za planiranje i sprovođenje poboljšanja ekoloških uslova i konačno ova poboljšanja na taj način i dokumentovati. Međutim, to nije sve, jer će ovaj projekat sa svim svojim aplikativnostima motivisati marinu da se usredsredi na buduće akcije koje treba preduzeti nakon realizacije istog.

Takođe, u ovom projektu je radni tim pripremio i specifičan program za mlade istraživače koji učestvuju u projektu. Nadalje, rad mladih istraživača na projektu se uglavnom odnosi na upoznavanje sa kriterijumima za implementaciju ISO standarda i dobijanja Plave zastave i Gold Anchor Scheme. Za njihov rad, od velike važnosti je da se teorijski upoznaju sa Environment Management System-om. Za konsultacije i savjete su odgovorni njihovi mentori na projektu koji će im omogućiti smjernice za njihovu detaljniju analizu i unapređenje znanja o održivom razvoju u marini. Sa druge strane, samim uključivanjem mladih istraživača će doprinijeti da se prevaziđe jaz između njih i mentora. Isto tako, njihova praktična saznanja će biti značajno unaprijeđena jer će često biti u mogućnosti da posjećuju marinu Bar tokom trogodišnjeg vremenskog perioda. Potpuno prisustvo u realizaciji svakog radnog paketa (WPs) će im omogućiti da definišu problem istraživanja, metodološki okvir i primjenu različitih tehnika modeliranja kako bi riješili probleme pomorske prirode u marini. Naročito ovo posljednje će razviti njihove sposobnosti.   

Sa druge strane, naučni i tehnološki aspekti projekta će biti evaluirani. Prvo, povezivanje ekspertskih timova će proširiti sama polja istraživanja. Njihovo znanje iz saobraćaja, lučkih sistema, biohemije, mašinstva, planiranja i matematike će obezbijediti naučnu podlogu za analizu koja će biti realizovana u marini. Iskustva istraživača na projektu se odnose na:

 • sistem održivog razvoja u marini,
 • modeliranje luka i terminala koji su mnogo složeniji sistemi od marine,
 • pozicije evaluatora za TransEuropean Transportation projekte i prakse u implementaciji održivog razvoja urbanih područja,
 • prirodni gas kao alternativni vid goriva u održivom putničkom transportu,
 • energetsku efikasnost u putničkom transportu,
 • izduvne gasove sa brodova i njihov negativan uticaj i
 • promociju sigurnosti u brodarstvu, što će omogućiti dobru bazu za realizaciju koncepta održive marine.

Takođe, projekat će omogućiti studijske boravke i obuke istraživačima na projektu da bi se upoznali sa najboljom praksom u marinama. Prema tome, planiranje i poboljšanje uslova održivog razvoja u marini može u isto vrijeme imati pozitivan učinak na njene privredne djelatnosti. Primijenjeni koncept održivog razvoja u marini će privući veći broj turista koji će kvalifikovai trendove koji trebaju biti zadovoljni. Isto tako, aktivnosti održivog razvoja su okrenute ka budućnosti i trebaju se dalje razvijati. To je garant poštovanja i vrednovanja održivog razvoja u jednoj marini.

Cjelokupan istraživački tim na ovom projektu zajedno sa privrednom kompanijom treba istaknuti svoje smjernice i načela i odgovoriti na sljedeće izazove:

 • Kako optimizirati korišćenje prirodnih resursa. To je vrlo značajno, jer na taj način ključni elementi razvoja turizma moraju biti konstitusani. Ekološki uslovi i ciljevi su obavezni i utiču na zaštitu prirodne baštine i biodiverziteta.
 • Predložiti načela održivosti koji se odnose na zaštitu životne sredine, ekonomske i socio-kulturne aspekte razvoja turizma, te uspostaviti odgovarajuću ravnotežu između njih koncentrišuci se na njihovu dugoročnu održivost. Implementacija novih tehnika je obvezna u ovom slučaju. Doprinos glavnih istraživača na projektu je veoma bitan na ovom nivou aktivnosti. Oni će omogućiti uključivanje aktuelnih trendova u koncept održivog razvoja marine i primijeniti ih na onom nivou koji bude definisan samom studijom.
 • Pružiti očigledne i dugoročne socio-ekonomske koristi svim zainteresovanim stranama i ponuditi nove usluge turistima u marini. Opšti utisak lokalne i regionalne zajednice se mora obezbijediti.