ODRŽAN DRUGI DIO XXII MEĐUNARODNE KONFERENCIJE MHCL 2017 u organizaciji projekta SUST-MARINA

Drugi dio XXII međunarodne konferencije MHCL 2017 (Material Handling,Construction and Logistics), koja se svake druge godine održava u Beču i Beogradu u organizaciji Instituta za Logistiku Tehnološkog Univerziteta iz Beča i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održan je od 16. do 18. novembra u Baru u organizaciji SUST-MARINA projekta (APPLYING AND PROMOTING THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT TO AD MARINA BAR). Ovaj međunarodni događaj značajnim dijelom odnosio se na AD Marinu Bar koja je predmet istraživanja SUST-MARINA projekta. Shodno tome, AD Marina Bar i HERIC-INVO kancelarija iz Podgorice (Ministarstvo nauke i Ministarstvo prosvjete u Vladi Crne Gore) podržali su organizaciju ovog međunarodnog događaja. Program drugog dijela međunarodne konferencije MHCL 2017 - Maritime and Port Logistics (http://sust-marina.wixsite.com/marina/) THE SECOND PART OF THE SPECIAL SESSION E – MARITIME AND PORT LOGISTIC OF THE XXII INTERNATIONAL CONFERENCE MATERIAL HANDLING CONSTRUCTION AND LOGISTICS sastojao se od:

  1. Predstavljanja i analize dostignutih rezultata kroz SUST-MARINA projekat sa posebnim naglaskom na sertifikaciju AD Marine Bar koja je postala prva Blue Flag Marina u Crnoj Gori, prvi poslovni sistem iz pomorske privrede sertifikovan od strane TUV Rheinland za ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015(QMS i EMS), a odnedavno Gold Anchor Marina sertifikovana od strane TYHA.
  2. Predstavljanje većeg broja od ukupno 24 naučno-istraživačka rada sadržana u Proceedings-u drugog dijela MHCL 2017 koja su napisana od strane autora sa osam univerziteta širom svijeta (Technical University of Denmark, TongMyong University South Korea, University of Piraeus, National Technical University of Athens, University of Aegean, University of Rijeka, University of Belgrade and University of Montenegro). Ove radove su saopštili vodeći profesori iz oblasti Maritime and Port Logistics kao što su prof. dr Stratos Papadimitriou, prof. dr Nikitas Nikitakos, prof. dr Vassilis Tselentis, prof. dr Nenad Zrnić i drugi, s tim što je kao specijalni gost konferencije bio prisutan dr Thalis Zis koji je stekao doktorsku disertaciju na prestižnom Imperial College London iz oblasti Maritime and Port Logistics u klasi prof. dr Michael Bell-a.
  3. Po prvi put predstavljeni su na jednoj akademskoj međunarodnoj konferenciji poslovnisustemi iz pomorske privrede (Italije, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore) sa prezentacijama vodećih ljudi iz tih sistema za FLOATEX Italija i Limit Plus Slovenija, odnosno menadžera pojedinih sektora iz AD Marine Bar, Luke Bar, Port of Adria, Luke Kotor, Marine Trogir itd. Ovom sesijom presjedavali su prof. Vasilis Tselentis i dr Radovan Orlandić.
  4. Organizovanja i realizacije specijalnih okrugih stolova iz oblasti Maritime and Port Logistics (Sustainable Development) gdje su medijatori biti profesori prethodno navedenih univerziteta a panelisti ostali učesnici konferencije. Tokom svih održanih okruglih stolova korišćena je mogućnost direktnog uključenja auditorijuma u raspravi, koja se vodila na različite teme iz Maritime and Port Logistics (Sustainable Development). Profesor Branislav Dragović je organizovao i vodio prvi okrugli sto na temu Dostigniti rezultati kroz SUST-MARINA projekat sa teorijskog i primijenjenog aspekta, kao i ceremoniju otvaranja konferencije zajedno sa prof. Stratosom Papadimitriou-em, dok je drugim okruglim stolom presjedavao prof. Nikitas Nikitakos. Trećim okruglim stolom presjedavali su prof. Nenad Zrnić i dr Thalis Zis dok je uvodnu prezentaciju na ovom okruglom stolu pod nazivom Monitoring i mjerenja u AD Marini Bar sa aspekta održivog razvoja saopštio prof. Vasilis Tselentis.
  5. Direktno ostvarenih kontakata auditorijuma sa uglednim profesorima sa prethodno navedenih univerziteta, menadžerima iz navedenih poslovnih sistema i ostalim učesnicima konferencije.

Proceedings drugog dijela međunarodne konferencije MHCL 2017 sa 24 prethodno recenzirana naučna rada u štampanom izdanju i na CD-u podijeljen je u preko 300 primjeraka sa veoma obimnim pratećim materijalom. Urednici ovog dijela Proceedings-a međunarodne konferencije MHCL 2017 su prof. Branislav Dragović i prof. Stratos Papadimitriou.

Ovaj jedistveni naučno-istraživački događaj (Drugi dio međunarodne konferencije MHCL 2017) otvorio je direktor INVO projekta idirektor direktorata Ministarstva nauke u vladi Crne Gore dr Darko Petrušić koji je direktno učestvoavao u radu treće sesije na konferenciji sa komentarima i pitanjima. On je posebno istakao postignute rezultate kroz SUST-MARINA projekat, naglašavajući da je ostvareno i dostignuto mnogo više od toga što je bilo predviđeno da se realizuje kroz 12 radnih paketa. Rukovodilac SUST-MARINA projekta, prof. Branislav Dragović posebno je čestitao direktoru INVO projekta, dr Darku Petrušiću i ostalim članovima radnog tima INVO projekta na ostvarenim rezultatima kroz SUST-MARINA projekat pred čitavim auditorijumom.

Tokom konferencije organizovane su posjete AD Marini Bar, Luci Bar i Port of Adria s aspekta povezivanja istraživanja na univerzitetima i realnim problemima pomorske privrede, kao i posjeta starom gradu Baru i staroj maslini, s aspekta turističke promocije crnogorskih kulturnih i turističkih potencijala.

Organizovanje specijalne sesije Maritime and Port logistics na međunarodnoj konferenciji MHCL nastaviće se i u bliskoj budućnosti, tako da sve zainteresovane pozivamo da nam se pridruže na XXIII MHC konfernciji koja će biti organizovana 2019. godine u Beču.

Organizatori i domaćini drugog dijela međunarodne konferencije MHCL 2017 u Baru bili su prof. Branislav Dragović, rukovodilac SUST-MARINA projekta i dr Radovan Orlandić, izvršni direktor AD Marine Bar sa svojim radnim timovima.